Főmenü

Főoldal Fórum Szabályzat Chat

Világleírás

Leeras Világa Delron Fajok Kasztok Mágia Hitvilág Bestiárium és herbária Térképek Legendás Leerasiak

Súgó / Segítség

Kezdő Kalandoroknak Kreatív Kalandoroknak Karakterlap Struktúrák GY.I.K.

Egyéb

Alkotók Kockagurító

Oldal tetejére

Térképek

LEERAS VILÁGÁNAK TÉRKÉPEItt láthatod Leeras ismert világának részletes térképeit.
Azt el kell mondanunk, hogy az itt látható térképeken nincs minden egyes kis falucska feltüntetve, nincs minden erdőnek, pataknak, mezőnek, ligetnek (stb) neve, itt csupán csak a legismertebb helyeket láthatjátok. Tehát lehet, hogy a karaktered olyan faluból jött, ami nincs rajta a térképen (azaz magadnak kitalálhatod, reális keretek között, hogy mi a neve és hol van), vagy olyan erdőben járt, ami nincs megnevezve (és szintén kitalálhatod reális keretek között), stb. Ezt minden egyes térképnél vegyétek számításba!
Minden térképhez találhattok egy kis leírást. Nem fogjuk az összes falvat és várost kielemezni, de egy-kettőhöz, amit lényegesebbnek gondolunk, találhattok majd valami kis információt. Jó olvasgatást és böngészést kívánunk!

Fontos!
A térképek igencsak elnagyoltak, tehát nem pontosak a méretek bennük, ne kezdjetek el km-t számolni rajtuk, csak a nagyjábóli helyzetük van feltüntetve, régimódi stílusban, szemléltetésként.

Megjegyzés: Ahol nincs külön feltüntetve, hogy milyen faj él, az emberi településnek minősül. (Vagy legalábbis a túlnyomó többség ember, vagy inkább ember.)
❈❈❈
ÉSZAK TÉRKÉPEHókapu: Eme városka bejárata egy hatalmas, boltíves, faragott fehér kapun át vezet. Úgy tartják, aki ezen a kapun átlép, már hivatalosan is északon van.
Halváros: Sziklaszirteken álló, hajóroncsokból összetákolt, züllöt város, amely a hírek szerint kalózok, tolvajok, banditák és örömlányok tanyája.
Hidegvár és Hidegrév: Testvér városkák. Míg előbbi tényleg egy igazi kis városka, s az utolsó tényleges település északon még a nagy hideg előtt, az utóbbi inkább csak egy apró rév, ahol a legészakabbra tartó hajókat fogadják, amíg nem fagy be a víz télidőben.
Elfengor: Az elfek egyetlen leeraini kisvárosa. Lehetnek még aprócska elftelepülések ugyan a világban, de ez az egyetlen városuk a Három Birodalomban, amely a fák tetejére épült, s jószerével harcosok és vadászok lakják, akik elkülönültek a mágiától. Minden valamire való elf harcost befognak itt az őrjáratokra (ez nem egyenlő a városi őrséggel, de jelentéktelenebb őrjáratokban bárki részt vehetett, aki elfengori, magas rangú és jelentős jk ettől nem lesz, de ez a kis társadalmuk felépítésének szerves része).
Raunor: Az északi főváros, amely fennhatósága alá az összes többi északi település és vidék tartozik. Híres hatalmas, hófehér, faragott kőoroszlánjáról, amelyen át be lehet jutni a városba. Fernir Gorthard a helytartója és ura, aki közvetlenül a király alá tartozik, s őrzi neki a várost és a vidéket.
Fehérbérc: Feltehetőleg erre található a régi venárok erődje, ám nagyon nehéz rábukkanni, s ha valakinek sikerül is, többnyire az is csak távolról nézheti, ugyanis eddig senki nem találta meg a hozzá vezető, rejtett utat a kanyargós sziklákban.
Hegykatlan: A törpök ősi városa, ahová nem léphet be semmilyen szimel, csak a törpök, s azok közül se mindenki. Óvárost azonban, amely még a felszínen van, a bejárata előtt, bárki látogathatja.
Borongós Zug: A törpök második városa. Ide bárki betérhet, ám nincs túl mélyen a föld alatt, és nem is túl különleges, és bizonyára oda is fognak figyelni az idegenre.
Sziklamély: A törpök fővárosa. A város előtti Sziklatáborba, amely még a felszínen van, bárki betérhet, s a törpök mellett sok szilván is található itt. Ám Sziklamélybe senki nem mehet, maximum csak annak elővárosába, amely már önmagában is elég nagy és csodálatos, ám oda is csak engedéllyel és szigorú felügyelet alatt.
❈❈❈
RAUNORRaunori Kapu: Az egész várost a magas és erős Raunori Körfal veszi körül és védelmezi, amelyen egész napos őrjáratok vannak, főbejárata pedig a híres neves Raunori Kapu, amit Oroszlánkapunak is hívnak. Ugyanis egy óriási, fehér kőből faragott, kitátott szájú oroszlán hasa alatt lehet bemenni a városba. A legfőbb őrségnek pedig a városfalon belül lévő oroszlán farkába vájt lépcsősoron kell felgyalogolnia az állat sörényéig, hogy az agyaras pofában szemlélődhessenek, vagy pedig a kapitánnyal beszélhessenek, melynek terme az állat koponyájában található, üveg szemeinek ablakaival.
Ordas Farkas: A raunori "Sötét negyed" leghirhedtebb ivója. Itt gyűlik össze az északi csőcselék: útonállók, tolvajok, csempészek, és egy hírhedt zsivány klán, melynek felkutatásával már hosszú évek óta bajlódnak: a Hideg Lovasok.
Nagymedve Fogadó: Raunor leghíresebb fogadójának mondható, házigazdája pedig a már sok harcot látott Lon, aki őszülő, ám nyomokban még hosszú fekete hajú, és szakállas törp.
Északi Nagypiac: Ide hordják egész északról a kereskedők eladni és cserélni a portékáikat. Itt mindent megtalálsz, ami csak északon kapható!
Északi Kapu: A Raunori Erdőségbe vezető, hátsó városkapu. Ugyanolyan őrzött, mint az Oroszlánkapu, ám jóval kisebb és dísztelenebb, s erre ritkán járnak kereskedők, mert nem igazán szeretnek közvetlenül az erdőségen átkelni.
Hegytemplom: Az egyik legszebb Lessandre templom az országban. Közvetlenül a hegybe faragták, s így ablakai, ajtaja, s belül az ülések, a kápolna, az oszlopok és szobrok, minden közvetlenül a hegyből van kifaragva. Törp mesterek munkája ez, akik az emberekkel kötött szövetségük megpecsételéseként alkották meg nekik ezt az ajándékot. Akár a delroni Lessandre templomban, itt is működik egy nagyobb ispotály és alkimista labor a faragott templomtárnákban.
❈❈❈
AZ ÁRNYAS RENGETEG ÉS KÖRNYÉKEFigyelem! Ez nem az Árnyas Rengeteg teljes térképe! Az Árnyas Rengeteg innen még majdnem ugyanekkora terület, délkeletre nyúlóan. A Delronhoz közeli részek már nincsenek a térképen, a Szirtes út pedig egy hétre, a Régi Ösvény kezdete pedig nyolc napra van a fővárostól. Mindössze azért ennyi része szerepel a térképen, mert itt találhatóak a jelentősebb területek, (a nem látható úton nem igazán van 1-2 jelentéktelen falut leszámítva semmi, csak a vadon, s jó ideig egy meredek sziklás részt kerül ki a folyó partjától eltérve, ezért kanyarodik be az erdőbe), valamint olyan terebélyes az erdő, hogy a jelenlegi térképkészítő programunkkal lehetetlen lett volna rendesen ábrázolni.

Őrvéd: Híres városka, amely jó kereskedelmi kapcsolatot ápol Mocsárlakkal. Ők azok akik a legtöbbször cserélnek árut ezzel a várossal, s ők juttatják el ezeket a Három Birodalom nagyvárosai számára. Nevét onnan kapta, hogy a delroni nagyobb őrjáratok eddig is eljönnek, így eddig az út Delronból aránylag felügyelt és biztonságos, ám innen tovább már nem.
Zengőszirt: Ismert borvidék, nagy lugasokkal és borospincékkel, hatalmas, meredek sziklaszirten állva. Híres minden évben megrendezett nagy szüreti báljairól, ahová ilyenkor sokan ellátogatnak szórakozni.
Utolsó Menedék: Ez nem város és nem is falucska, csak egy régen épült, elhagyatott Őrtorony, az utolsó hely, ami még biztonságos lehet az Árnyas Rengetegben, de már itt sem garantált. Lassan az erdő is benövi.
Mocsárlak: A száműzött goblinok legfőbb városa, amely még a mocsár legszélén helyezkedik el. Nem küldik el az idegeneket, de nem is vendégszeretetéről híres. Inkább csak kereskedelmi kapcsolatot ápolnának más népekkel, nem is lakik itt más faj goblinokon és néhány orkon kívül.
Erdővég: A szilvánok legfőbb városa, szoros szimbiózisban a természettel. Már az Árnyas Rengetegben található, de még nem a mélyén. Az egyetlen városka, ami ennyire az erdőben van. Lakói nagyon vendégszeretőek és kedvesek, amíg a vándorok tisztelik a szokásaikat és a városka szabályait.
Rigantona kunyhója: Állítólag így hívják a különös erdei boszorkányt, aki a rengetegben él, s állítólag valahol itt van a kunyhója. Legalábbis legutóbb errefelé volt, de talán ez már réges-régen nincsen így. Inkább csak jelképes jelzés ez, senki nem tudja pontosan hol lehet valójában, ha tényleg létezik.
Lápkirályság: A Közben található lápkirályság a régi mondák szerint egy különös, gyíkszerű faj birodalma volt, amely mára már kihalt. Az ő építményeikből maradt fenn a Romváros, legalábbis a mondák szerint, de a mai napig nem merészkedik senki oda, mert különös árnyak lakta veszélyes vidéknek mondják. Az egész lápkirályság elátkozottnak tartott, ingoványos mocsárvidék, nem élnek itt szimelek, csak a peremvidéken (pl.: Mocsárlak), és nem is igen merészkedik senki beljebb. Aki mégis betéved, azt valószínűleg elnyeli a láp, vagy valamelyik rémségnek esik áldozatul, akik a mesék szerint benne élnek. Kevesen mondhatják el magukról, hogy kijutottak onnan, és ezeknek is a többsége belebolondult.❈❈❈
DELRONEhhez a térképhez kivételesen nem fűzűnk hozzá semmi lényegeset, hiszen a helyszínleírásokból és egyéb fórumos leírásokból rengeteget olvashattok róla!
❈❈❈
A VÉGTELEN PUSZTAKislak és Nagylak: A Végtelen Puszta szélein, az Ősök Útjának mentén álló, kicsiny, egymáshoz közeli testvérvároskák, amelyek gyümölcs és zöldségtermesztésből élnek. Híresek a Tavaszünnepről, amelyet minden évben nagy hűhóval megrendeznek, s szokás ilyenkor a két város fiataljait összeboronálni úgy, hogy ne ugyanazon városból származzanak, hanem a másikból.
Vadmező: A Három Birodalom egyik leghíresebb vadászvárosa, amely a Farkaserdőben található. Sok vadhús kerül innen a szimelek asztalára.
Böhömvár: A legnagyobb ork település, ahol meglehetősen felvilágosult orkok élnek és laknak - már orkokhoz képest - néhány emberrel, törppel és más fajokkal egyetemben. Itt az orkok is szorgosan dolgoznak, főképp szántóföldeken és gyümölcsös kertekben.
Középrév: A Végtelen Puszta végén, a Habosvíznél található város, amelynek gazdagabb része a folyó északi oldalán helyezkeidk el, míg a délin a szegényebb, romosabb városrész. Déli részeit olykor megtámadják az aranyföldi ork hordák, ezzel magyarázható ez a fajta kialakult kép. Itt tudsz a legegyszerűbben átkelni a középvidékről délre, ám híd nem vezet a másik oldalra az orkok miatt, kisebb csónakokkal, vagy nagyobb hajókkal viszik át az utasokat.
Vízirét: Egy igen különös kis vízparti város, ami tulajdonképpen két régi falucskából áll. Borostyános volt a híresebb és nagyobb, viszont olyan közel volt egymáshoz Víziréttel, hogy egy idő után szinte össze is olvadt a kettő, s már nem látták értelmét két külön helységnek nevezni. Egy komplett kisváros lett belőle, s állítólag néhány évtizeddel ezelőtt maguk a városvezetők döntötték el, pénzfeldobással, hogy végül Borostyánosnak vagy Vízirétnek nevezzék el. Habár Borostyános volt a híresebb, a Vízirét győzött, így manapság már így hívják, a régiek közül viszont vannak, akik Borostyánosként emlegetik. Nehéz egyébként eljutni a városba a puszta miatt, a Habosvíz partján lehetséges csak, a sűrű aljnövényzetben, szűkös ösvényen. Ritkán járnak arra kereskedők is, akárcsak idegenek, a városka inkább önfenntartó.
Lik, Alvós Kút, Gorvar falva és Tespedő: Ez az összes ork település ami létezik a világon. A Végtelen Puszta szívében vannak, és kizárólag orkok lakják, akik nem igazán kedvelik a látogatókat, ám szerencsésebb napokon azért elnézik őket. A környező vidékek kizsákmányolásából és egymás meglopásából élnek. Némelyikük termeszt pár zöldséget és tart néhány állatot, még kisebb ivók is előfordulhatnak itt. Gyakoriak a családok közti rivalizálások, s ha másért nem is, ezért tényleg érdemesebb elkerülni ezeket a vidékeket. Habár jóval befogadóbbak az itteni, letelepült, ellustult orkok, mint a pusztán vándorló nagyobb, sokszor fosztogató hordák (ám fontos tudni, hogy a végtelen pusztai ork hordák nem támadnak meg falvakat és városokat, csak utazókat, s néhány tucatnál nincsenek többen egy hordában - az aranyföldi hordákkal ellentétben, akik városokat is fenyegethetnek délen több száz fős hordáikkal).
❈❈❈
NYUGAT TÉRKÉPEKeresztút: Ez a falu arról híres, hogy itt fut össze a legtöbb út nyugaton, ezért kereskedelmi csomópontnak mondható. Mégsem nőtte ki valamiért magát az évek során nagyobbnak egy falunál. Erre sok kereskedőt és vándort találhatsz mindig.
Kispihenő: Ez a halászfalu arról híres, hogy a Keszegesrévből jövő, vagy oda tartó hajók mindig itt pihennek meg egy kicsit, valamint itt teszik le árúikat, így már Kispihenőből juthatnak el a különféle holmik nyugat szívébe.
Medvelak: A Köz legnagyobb falva, már majdnem kisváros. Habár a Közben elég kevés falu van alapjáraton, így pláne kereskedelmi főpontnak számít. Már csak azért is, mert a belárok is ide hozzák a vasöntödi goblinoktól vásárolt dolgokat, amelyeket aztán Medvelak vesz át, és ők szállítják le szerte a világba, például az obexereket is Delronba.
Keszegesrév: Az egyetlen nagyváros - vagy legalábbis város - a falvakkal telik, szántókban és erdőkben bővelkedő nyugaton. Régebben itt is volt kihelyezett helytartó, de egy országon belüli viszály során ez megszűnt, ezért maradt a városi elöljáró, aki a király alatt biztosítja Keszegesrévet. Nagy halászvárosnak minősül. Leghíresebb fogadója a Szárnyas Keszeg, amelyet a negyvenes évei közepén járó, sötétbarna hajú, belevaló Orenna vezet, aki jól bánik a harci szigonnyal.
Mocsárlak: A száműzött goblinok legfőbb városa, amely még a mocsár legszélén helyezkedik el. Nem küldik el az idegeneket, de nem is vendégszeretetéről híres. Inkább csak kereskedelmi kapcsolatot ápolnának más népekkel, nem is lakik itt más faj goblinokon kívül.
Honliget: A mirimik "fővárosának" mondják, de igazából csak egy nagyobb falu, ami méreteit tekintve még inkább nem nevezhető nagynak. Nyugatfás szívében van, a Hűspatak mellett, s a fák gyökerei közé ásott üregekben laknak - amik persze szépen és ízlésesen díszítettek, igencsak otthonosan. Kevés más fajú szimel téved be ide, és nem él itt senki a mirimiken kívül. De ha nagy ritkán idetalál valaki - mert az árukat is inkább a mirimik viszik más falvakba, városokba - akkor azzal nagyon vendégszeretőek tudnak lenni.
Belrador: A Vörös Erőd, a belárok otthona. Ide hozzák az árva vagy szegény fiúgyermekeket, és belárnak képezik ki őket, akik nem mások, mint Lessandre hithű mágusvadászok. Legalább néhány évente hazajárnak ide a már felavatott belárok is, s öreg éveikre is ide vonulnak vissza - ők azok, akik kiképzik a fiatalokat, és jó kereskedelmi kapcsolatot ápolnak a vasöntödi goblinokkal, míg az erejük teljében lévők a világot járják.
Lápkirályság: A Közben található lápkirályság a régi mondák szerint egy különös, gyíkszerű faj birodalma volt, amely mára már kihalt. Az ő építményeikből maradt fenn a Romváros, legalábbis a mondák szerint, de a mai napig nem merészkedik senki oda, mert különös árnyak lakta veszélyes vidéknek mondják. Az egész lápkirályság elátkozottnak tartott, ingoványos mocsárvidék, nem élnek itt szimelek, csak a peremvidéken (pl.: Mocsárlak), és nem is igen merészkedik senki beljebb. Aki mégis betéved, azt valószínűleg elnyeli a láp, vagy valamelyik rémségnek esik áldozatul, akik a mesék szerint benne élnek. Kevesen mondhatják el magukról, hogy kijutottak onnan, és ezeknek is a többsége belebolondult.❈❈❈
DÉL TÉRKÉPEHatárvár: Mint ahogyan északon is van meghatározó város, így délen is - úgy tartják hát, hogy aki elhagyja Határvárat, az lép hivatalosan is már a déli vidékekre - habár dél már Habosvíztől délnek mondható.
Égszirt: Híres kereskedőváros, amely elrendezéséről is ismert a világban. Egy óriási nagy, a tenger felé nyúló kőstégen helyezkedik el az egész város, egyetlen hosszú főutcával, s számos apró sikátorával. Híres különleges tengergyümölcseiről és a közeli sziklás vidékekből bányászott drágaköveiről.
Aranykapu: Az utolsó város még az Aranyföld előtt. Ezután már csak a homok és a forróság az úr, na meg az ork hordák, akikkel szemben meglepően jól tartják magukat. Itt érdemes feltölteni a készleteidet, ám csak óvatosan, mert nyílt titok az itteni illegális rabszolgaság.
Pálmakert: Dél legnagyobb kertjeit művelik itt, banán, mandarin, avokádó, ananász, gránátalma és még számtalan finomság innen kerül ki a világba.
Lasarath: Dél kereskedelmi csomópontja. Sok karaván érkezik ide, hogy árut cseréljenek erre, és Lasarathban még az ork hordák is hajlandóak viselkedni, ugyanis az itteni vehemens, harcos népek túlságosan is jól értenek az üzleteléshez. Itt jobb, ha vigyázol magadra, ha nem akarsz rabszolgaként kikötni valamelyik ork vezér kezei alatt!
Fügésliget: A legtöbb füge és datolya innen kerül ki a világ minden részére, itt szüretelik és készítik el a legfinomabbakat.
Cahat Mahcat és Cahat Mahten: Híres, déli harcos testvérvárosok, akiknek szinte minden lakosuk valamilyen katonai feladatot végez el, amellyel megpróbálnak harcolni az errefelé feltornyosult orkhordák ellen.
Fénytornyok: Nem igazán település, csupán egy több fős őrség, akiknek az a feladatuk, hogy mindig égve tartsák itt a tornyokban az öröktüzeket, hogy a hajósok megpillanthassák őket, és tudhassák, közelednek Soulinath felé.
Soulinath: Dél fővárosa, amely fennhatósága alá az összes többi déli település és vidék tartozik. Vezetői az Ahar'Kharok, akik a Három Birodalom számára vigyázzák a várost és a vidéket, s Ragonek királynak tartoznak vele elszámolással. Híres a Sakálok Kapujáról, amely egy viszonylag új építésű mű, s két egymás felé ágaskodó, acsargó sakált ábrázol a város főkapuja gyanánt. Valamint híres különös, kúp alakú elrendezéséről, amely miatt gyakran hívják Kaptárvárosnak, s híres a hatalmas és fényűző palotájáról is, ahol az Ahar'Kharok élnek.
Sivatagvár: Valamiféle hatalmas régi város ősi romjai a sivatag közepén, a homok mélyén. Igazából senki sem tudja, hogy pontosan hol, de sok kalandozót csalt már magához azzal az ígérettel, hogy állítólag temérdek kincs található itt. És sokan nem is tértek vissza.
Homokmély: Az aranyföldi ork hordák szent helye, ahol minden ork hordának kötelessége békességben megpihenni, ha ide betér. Itt nem ölhetik meg egymást, ezért többnyire a verekedéssel is csak csínján bánnak. Igazából ez is egy régi emberi város volt, ám a romjai között a hatalmas és vérengző ork hordák találták meg új otthonukat. Így ez lett Gorrat Szent Városa. Senki nem él itt ténylegesen, de gyakorta pihennek itt az orkok. Nem tanácsos senkinek sem ide jönnie.
Dörgőzug és Kopáros: Ezek csak apró kis ork falvak, amelyekben az öregek és a harcképtelenek élnek, akik valamiért már nem tudnak a hordájukkal tartani, ezért szégyenfoltokká váltak. Állandó lakosuk kevés, de ők is túl jól tudják megvédeni magukat, ráadásul mindig tanyázik itt egy-egy horda is, így nem sikerült még a felszámolásuk.
❈❈❈
SOULINATHSakálok Kapuja: Két hatalmas aranysakál ágaskodik egymással szemben, s összeérintett mancsaik képezik a kapu csúcsos tetejét. Nem olyan régen épített, mindössze néhány száz éves, amióta a sakál címeres Ahar'Khar ház vette át a vezető szerepet Soulinathban. Régen egy egyszerű boltíves kapu volt a város bejárata, s habár szépen faragott volt, a Sakálok Kapuja mégis csak sokkal szebb lett.
A Táncosnő Fogadója: A város leghíresebb fogadója. Masharna Asszony vezeti, aki régen táncosnő volt, mára viszont már nehezen nézed ki belőle, s a hely arról híres, hogy pompája mellett igencsak csinos, olykor előadásokat is adó, lenge selyembe öltözött táncos leányok szolgálnak fel.
Homokpiac: Soulinath híresen hatalmas nagy piaca, amelynek színes ponyvarengetege szinte város a városban. Itt tömkelegével vannak a kígyóbűvölők, utcai táncosok, állatidomárok, mutatványosok, és minden, ami szórakozás.
Márvány Fürdőház: Azt mondják a világ legnagyobb fürdőháza. Van itt hatalmas népfürdő, külön medencés terem, kádas selyemszoba, vízipipa terem, masszázs szoba és szauna, leányok fogadószobái, és ülőfürdő is, ahol szolgálók mosdatnak le. Nem mágikusan vízcserélő, mint a delroni Szirénlak Fürdő, ám majdnem olyan hatalmas, akár egy palota, s küllemre a fehér márvány, a fehér-kék csempék, és az aranyozott kupola ezt a látszatot is nyújtja. Itt gyakori vendégek a város híres kurtizánjai is.
Viperafészek: A leghirhedtebb sötét ivó a városban. Itt biztosan megtalálható minden olyan szimel, akivel kiraboltathatsz bárkit, megölethetsz bárkit, eltüntethetsz bárkit és bármit... Vagy éppen megszerezhetsz. Természetesen ez a nyílt titok még nem annyira nyílt, hogy bármit is tehessenek ellene.
Vasmacska: A leghíresebb matróz kocsma. Hassah kapitány a tulajdonos neve, egy idősödő, félszemű, de még mindig elég erőteljes volt tengerész. Minden valamirevaló soulinathi halász, matróz és kalóz (ha nem is tudják) bizonyosan ide fog elsőként betérni, amint szárazföldre tette a lábát. És még temérdek, bármire kapható csinos lány is tolong mindig errefelé. Természetesen borsos áron.

Érdekesség: A városban rengeteg kurtizán él, akiknek saját "mini" palotájuk van, szolgálókkal, kertekkel, szökőkutakkal. Soulinathban a híres kurtizánok úgy élnek, akár a nemes asszonyok, de még sokkal inkább a saját maguk urai is, hiszen egyedül vezetik saját háztartásukat, és nagy tiszteletnek örvendenek. Cserébe viszont nem könnyű az ő életük, például soha nem mehetnek férjhez, nem lehetnek szerelmesek (esetleg teljes titokban), és olykor talán olyanokkal is időt kell tölteniük, akikkel nem szeretnének. Ám az igazán híres kurtizánoknak már ez utóbbi sem okoz nagy problémát. Soulinath leghíresebb kurtizánjai: Greishara, Az Igazgyöngy; Rubin Rhelraya; Lesrele, A Türkiz; Zafír Zahara; Ónix Yeshemen. Őket 5000 dreel alatt már egy sétára sem viheted el.
A kurtizánok palotái általában nagyon közel vannak a palotanegyedhez. Minél híresebb egy kurtizán, annál közelebb.
❈❈❈
RASEA TÉRKÉPEFokváros: Rasea Királyság központi kikötővárosa. A világ legtöbb hajója itt köt ki, amelyik másik kontinensről érkezik, és innen mennek tovább kisebb hajókkal vagy lóháton, karavánnal Altosba is. Itt állomásozik a Raseai Hajóflotta is, ezért gyakorta látogatja ezt a várost a királyi család.
Altos: Rasea Királyság fővárosa, amely az Altosi Vöröserdő mellett, a Szív-tó és A Sodró körül terül el. Híres ősi, nagy történelmi múlttal rendelkező Óvárosáról, réges-régi Lessandre Szentélyéről, és a híres-neves Hajópiacáról, valamint a raseai királyi hadsereg is itt állomásozik, avagy a Raseai Zsoldos Szövetség (Razos Szövetség).
Altosi Vöröserdő: Altos keleti részein terül el ez a hatalmas, dimbes-dombos erdő, amely arról kapta nevét, hogy telis-tele van vöröses levelű fákkal, mint a Bordó levelű bükk, a Bordó levelű nyírfa, a Csórmány (zelnicemeggy), az Oszlopos vérbükk, a Vérszilva, de leginkább a Vörös tölgy.
Völgymélye: Völgymélye egy csodálatos kisváros, amely az Altosi Vöröserdő egyik völgyében fekszik. Innen vezet a Havas ösvény a legészakibb részek és a Hidegrengeteg felé. El lehet mondani róla azt is, hogy viszonylag gazdagabb város, hiszen egyfajta kereskedelmi csomópontként működik. Sok áru itt cserél gazdát, miközben északra tart tovább a fővárosból, vagy éppen északról tart tovább Altosba.
Hidegrengeteg: Sűrű, leginkább fenyvessel tarkított erdőség, amely Rasea jó részét kiteszi. Nem annyira mágikus, mint az Árnyas Rengeteg, de innen fogják be a híres neves raseai griffeket, hippogriffeket és wyrákat is. Gazdag élővilággal rendelkezik, ezért leginkább ez az erdő látja el hússal és szőrmével, na meg persze bőrrel és fával a birodalmat. Az itteni fenyőgyanta híresen minőségi!
Cseppkőkút: Rasea legészakibb falva. Itt már szinte mindig elég hideg van, ezért is olyan kevés a lélekszáma, ám mégis meglepően gyakran látogatott, hiszen innen indul tovább a legbiztonságosabb hágó a Jégföldek felé. Ezért a kalandorok mindig ide térnek be, mielőtt nekivágnának az örök hó birodalmának. Ez az utolsó település a semmi előtt.
Északi Bányák: Rasea igazi bányavárosa. Igazából nem is nevezhető városnak, ám annyi bányász dolgozik ezen az ércekkel gazdag helyen, hogy a szállásaikat tekintve kész kisváros épült már fel a bányák előtt. Innen szállítják Rasea legtöbb ércét, és itt található a híres neves Földmélyi Szénbánya, ahová sok raseai elítéltet küldenek dolgozni.
Naraun Barlangrendszer: A Dérhegység délkeleti részén található valahol a bejárata. Ősrégi, legendákból ismert, állítólag a föld szívéig nyúló, labirintusszerű barlangrendszer, amelyben a mítosz szerint megannyi ismeretlen és félelmetes szörnyeteg őriz hatalmas kincseket. Kevesen tértek vissza eddig, akik lemerészkedtek, s akik visszatértek, azok sem meséltek róla túl sokat. Állítólag meg sem tudtak szólalni többé.
Télagyar: A Dérhegység (és a világ) legmagasabb pontja. Egy óriáis nagy, valóban hatalmas, havas csúcs, amit a tudósok nagyjából 9 103 méterre saccolnak. Állítólag a legtetején van egy barlang, amelyben egy hatalmas ezüstsárkány tanyázik, s aki megtalálja, azt kincsekkel, tudással és hatalommal halmozza el. Ám ez bizonyára csak egy régi legenda. Mindenesetre sokan vesztek már oda a hegyen.
Ortheiad: A Dérhegység, A Sodrón túli, nyugati részén helyezkedik el, valahol a sziklák alatt, mélyen, a sötételfek városa. Még senki nem járt ott, aki nem sötételf, ezért nem sokat tudni róluk, ám ők látják el a birodalmat mágikus kristályokkal és ékkövekkel.
❈❈❈
ALTOSAltosi Főkapu: Altos főbejárata, amely hatalmas, faragott gránitoszlopokkal tartott kapu, és kisebb folyosó. Több oszlop is fellelhető itt: van, amelyik Lessandre-t ábrázolja, más Alyssát, megint más griffet vagy wyvernt mintáz. Rasea minden tisztelt értéke megjelenik ezekben a mesterien kifaragott oszlopokban.
Aranyhal Ivó: A város legforgalmasabb kocsmája. Nincs messze az Altosi Főkaputól, ezért akik gyalogosan, vagy hátason érkeznek, bizonyosan hamar belebotlanak. Gerondamir, egy élete teljében lévő félelf férfi vezeti, akit igencsak kedvelnek az asszonyok. Mindenféle különleges raseai ital megtalálható itt, de még a más birodalmakban neves, legjobb nedűk is!
Altosi Hajópiac: A híres hajópiac attól annyira neves, hogy nem elég, hogy hatalmas, és óriási piactérrel rendelkezik a Kereskedőnegyedben, hanem számos kis stég áll rendelkezésére azoknak az árus hajóknak, akik csak kikötnek, és a vízen értékesítik portékáikat. Van, hogy nem is férnek el a Hajópiacon, annyian vannak; ilyenkor érdemes egy kis ladikot kibérelni, és végig csónakázni a piac mentén a vízen, hogy betekinthessünk minden árus hajóba! Sőt! Itt a vízen még helyben készített ételt és italt is vehetünk magunknak a kis hajókról, ha megéheznénk csónakázás közben!
Azúr Rév Fogadó: A legnevesebb fogadó a városban. A Szív-tó partján fekszik, egy kisebb, gyönyörű függőkerttel, Altos óvárosában, és egyenesen a Templom és a Palotanegyed felé néz. Kissé drága hely, de pazar a kiszolgálás, kényelmesek a szobák, a fogadó tulajdonosa pedig az özvegy Yelanra Úrnő, és ifjú fia, Ragner. Nem csak remekül rendben tartott istállója van a színvonalas fogadónak, hanem saját, piciny kikötője is a csónakoknak és apróbb hajóknak.
Ősi Kaszárnya: Egy igazán régi kaszárnya, amelyet még a Rasea Királyság megalapulásakor építettek. Falai sok helyen romosak már, de megőrizték ebben az állapotban - nem is használják a régi részeket, csak emlékműként. A katonák és zsoldosok az Ősi Kaszárnya melletti új, rendben tartott Kaszárnyában élnek és gyakorlatoznak.
Ősi Lessandre Szentély: Állítólag még maga Alyssa úrnő építtette, s a világ leghatalmasabb Lessandre templomaként tartják számon. Számtalanszor fel lett már újítva, de külleme és stílusa mindvégig megmaradt a több ezer éve készített eredetijének. Színes ablaküvegek, csúcsos, díszes tornyok, hatalmas, faragott kapuk, és sanca fákkal teleültetett kert, melynek központi része egy fehér tavirózsákkal megszórt, lótuszokkal körbeültetett kis tavacska. Itt élnek a Lessandre Elsői Essan nővérei.
❈❈❈
TARTOS TÉRKÉPECeros: Egy nagyobb sziget Tartos mellett, ahol a legendák szerint az elfek hamarabb éltek, mint Tartoson. Erderial ezért a legrégebbi tartosi város, tele ezer éves épületekkel, tornyokkal, függőkertekkel. Innen mentek tovább Tartosra az elfek. Apróbb falvakon kívül nincs más ezen a szigeten, csak Erderial. Ám szépsége és ősisége miatt az elfek és más népek is szeretik meglátogatni. Van, aki a "Nyugalom szigetének" is hívja.
Miros: Egy teljesen néptelen, kisebb sziget Tartos mellett. Itt nincs sem falu sem pedig város, ez pedig azért van, mert az elfek egy igazi kis vadrezervátumként tartják számon. Kevesen tudják, de itt is megtalálható egy kisebb fényerdő, amelyben háborítatlanul élhetnek a különösebbnél különösebb állatok. Druidák és felfedezők, kutatók kedvelt helye, de csak a Mágustanács engedélyével lehet meglátogatni a szigetet, kiszabott időre.
Treh'Cen'Ath: Tartos fővárosa, amely híres rendezett, gyönyörű szépségű épületeiről és utcáiról, a különleges, kristályok világította terekről, és arról, hogy itt nincs szegénység és hihetetlenül erős a közbiztonság. A világ leggazdagabb, legrendezettebb és legőrzötteb városának tartják. A hat tagú Mágustanács irányítja, s a hely olyan különlegességekről is ismert, mint a Máguspalota vagy a Fekete Kastély, a Világkönyvtár, vagy a Holdúrnő Kertje.
Tűzpartok: Különlegessége abban rejlik, hogy a hatalmas, sziklás területen valamiféle furcsa, vörös színű moha nő, ezáltal pedig amikor messziről látjuk, olyan hatást kelt, mintha lángolna az egész part. Főképpen éjszaka, mivel ez a növény is biolumineszkál a sötétben - természetesen vörösen. Kevés kutató tudta eddig megvizsgálni ezt a növényzetet, és ők sem a legjobban, mert nagyon nehéz megközelíteni.
Fényerdő: A különleges és híres-neves Tartosi Fényerdő, amelyet a világ legnagyobb biolumineszkáló erdőjeként tartanak számon. Különleges, mindenféle fajtájú fényfa van itt, amelyek hol átlagos fának tűnnek nappal, hol különleges, másviláginak, de éjjel mindegyik fehéres, kékes, vagy lilás színnel világít a sötétben. Ráadásul az erdő temérdek külöleges bestiának is otthon ad. Az elfek nem is települtek be ide soha, hanem féltett kincsként őrzik.
Nomoriel: Nomoriel egy híres, nyugati kikötőváros. Sok Három Birodalombeli hajókaraván ide érkezik be, ha nem akarnak kerülni Treh'Cen'Ath felé, ezért a szépséges, fehér köves város központi kereskedővárosként van nyilván tartva, ahonnan temérdek árucikket juttatnak Tartos minden pontja felé. Valamint a Csillagvíznek és a Holdfolyónak köszönhetően számos kisebb várossal is vízi összeköttetésben vannak.
Alkonykert: Egy csodálatos, szurdok falára épített elf város, amely alatt egy hosszú és keskeny hegyitó pihen. Híres az Alkonykerti Szüreti Bálról, amely minden évben Tartoson itt a leghatalmasabb és legnépszerűbb. Innen ismert a híres Sólyomszárny nevű különös sport is, amelyet az itteni elfek kezdtek el űzni, s innen terjedt el idővel máshová is, például Zengőszirtre.
Larnien: Larnien egy fontos kereskedelmi csomópont Tartos szívében. A Holdfolyó elágazásainak hála innen könnyű szerrel eljut a szimel hajóval északra, délre, keletre vagy nyugatra. Sőt, keleten akár egyenesen Treh'Cen'Ath-ba is! Ám könnyen megközelíthetősége miatt számos tartosi karaván is érkezik ide. Mindig nyüzsgő, gondolákkal teli város, amely félig szinte magán a folyón áll.
Fátyolvölgy: Fátyolvölgy a csodálatos Tükör-tó mellett álló, a Kristály-hegységgel körülölet kisváros, amely mesébe illő szépségéről híres. Ősszel és tavasszal gyakorta száll le ide az ezüstösen fénylő, csillogó ködfátyol, innen kapta a nevét. Hűvös városka, a hegyek és az északi elhelyezkedése miatt is, ám az ittlakók annál jobban felmelegítik a szívet. A hegység barlangjaiban forró termálvizek bugyognak, amelyek messze földön híresek gyógyhatásukról, ezért sokan látogatják ezt a helyet. Egyesek szerint ezek a vizek az elfek hosszú életének titkai.
Yoln: Egy kis sziget, a Jégöbölben, Tartos egészen északi pontján. Mindössze egyetlen aprócska elf falu van itt, Yoln, ahol a világtól elszigetelten élik mindennapjaikat az itteni elfek, akik köszönik szépen, jól vannak így. Egyesek szerint ezek az elfek mások, mint a többiek, de erről nem sokat tudhatunk meg, mert igencsak zárkózottak, és barátságtalanok az idegenekkel szemben. Érdekes, furcsa, és legendák övezte kis sziget ez.
❈❈❈
TREH’CEN’ATHPiac sétány: Treh'Cen'Athnak nem piactere van, hanem egy egészen hosszú, kanyargós utcája, ahol számos üzlet, bolt, borbély, szabászat, gyógyház és megannyi érdekes üzlet található, előttük szinte újabb kis utcácskát képezve pedig az érkező karavánok, hajók árusainak színes, ponyvás kirakadóvására. A sétány a kikötőtől majdnem egészen a Máguspalotáig tart.
Fénylomb Teaház: Egy igen híres és díszes, szépen kifaragott teaház, aminek még két fürdő és egy masszázs, és egy szauna szobája is van. Különleges és egyedi, remek kiszolgálással, nevét pedig onnan kapta, hogy a teaházat körülvevő kiskertet fényfákkal ültették tele, így éjjel csodálatos színekben "világítva" pompázik.
Aranylant fogadó: A város leghíresebb fogadója. Ugyan a kikötői Vándorfogadó is vetekszik vele hírnévben, ám az inkább csak azért neves, mert közel van mindenhez, nem is drága, így szinte mindig tele van. Ezzel szemben az Aranylant fogadó borsos árat kér, ám hihetetlen kényelem, kiszolgálás, és feledhetetlen elf ízvilágú ételek a pénztköltők jussa. Még egy szépséges szökőkutas kertje is van, így kész kikapcsolódás az itt töltött idő. Tulajdonosa egy elf pár, Grendin úr, és Reiriel asszony.
A Holdúrnő Kertje: A világ leghatalmasabb függőkertjeként tartják számon. Telis tele van fényfákkal, sanca fákkal, óriási kristályokkal, és csodálatos és ritka holdvirágokkal. Négy oltár és két kis szentély is található itt a Holdúrnő számára, valamint a kert közepén egy csodálatos, hófehér tavirózsás kis tavacska, amely közepén a Holdúrnő óriás alakja figyeli szeretett népét, egy gyönyörűen kifaragott fehér elfkristály szobor képében, melyet a világ legnagyobb elfkristályából készítettek el. Ez a kristály hajdanán majdnem tíz méteres volt, és nem lett sokkal kisebb a belőle faragott szép, istennőszobor sem. Így minden éjjel csodálatos fénnyel ragyog az Úrnő.
Világkönyvtár: A Treh'Cen'Ath-i Nagykönyvtár néven elkeresztelt könyvtárat nem hiába ismeri ma már mindenki Világkönyvtárnak. Ez ugyanis a világ leghatalmasabb könyvtára, s minden könyvtáros mester álma, hogy egyszer ide is eljusson. Ugyan a Delroni Ókönyvtár a második legnagyobb a világon, fele olyan pompázatos sincs, mint a Világkönyvtár - habár elfektől nem is várnánk kevesebbet. Azt tartják, itt bármit megtalálhat a szimel, amit csak keres! Csak győzze megtalálni a hét emeleti, és a három alagsori részlegen!
Tartosi Máguspalota: A Máguspalota minden mágus álma - legalább életükben egyszer szeretne legalábbis minden mágus eljutni ide. Ha nem éppen pont itt kezdik a tanulmányaikat. Nem csak a világ mágusainak központja, de a mágusokat és egész Tartost irányító Mágustanács székhelye, és fő otthona is. A tanács tagjai megfogadják, hogy nem alapítanak saját családot, mindaddig, amíg a birodalmat irányítják, s ezt szemmel láthatóan nagyszerűen is teszik. Ahhoz, hogy mágusmesterré válhasson valaki, s maga is taníthasson, itt kell vizsgát tennie, a tanács színe előtt. S ha ez megtörtént, akár itt is élhet ezután, kényelemben és bőségben, a többi mesterrel és a tanítványokkal egyetemben.
Fekete Kastély: A Máguspalota részét képezi, ám a nekromanták és vérmágusok birodalma ez. Nem a többi mágus miatt, hanem saját kényelmük és jólétük érdekében vannak elkülönítve kissé a palotától, ám ugyanúgy bejárhatnak oda, mint a többi, másféle mágus. Viszont a Fekete Kastélyba nem mehet akárki, csakis az ott tanító mesterek, a nekromanta és vérmágus tanoncok, a tanács, és az aki engedélyt kap. Titkokkal övezett hely ez, ahol a városi tömlöc is található. Azokat az elítélteket hozzák ide, akik a legnagyobb bűnöket követték el - a többi elítélt a Mágusőrség börtöneibe kerül.
❈❈❈
Csendes-szigetekAsamir-szigete: Fővárosa Asamir, amely a Magascsúcs lábánál fekszik. A legnagyobb sziget a Csendes-szigetek között. Az Asamir család vezeti a szigetet, és legfőképpen datolyával, ananásszal, naranccsal, citrommal, avokádóval, és hasonló gyümölcsök termesztésével foglalkoznak. Magascsúcson aranybányák is találhatóak, így Kyer városa például egy híres, aranymosó várossá vált, ahol a lakosok a Han-folyó által elhordott aranyat szitálják ki.
Cahan'Myr-szigete: Fővárosa Cahan'Myr, és a Cahan'Myr család vezeti. Itt terem a legtöbb kókuszpálma, így rengeteg kókuszdióval, kókuszedényekkel, pálmazsírral kereskednek. Próbálkoznak a déli gyümölcsök termesztésével is, de Asamir túl nagy és túl közeli konkurens a számukra. Viszont ha nem is termelnek annyi datolyát, mint Asamir, a mézes datolyájuk mégis sokkal ízletesebb.
Setta-szigete: Fővárosa Setta, és a Marakna család irányítja, akik néhány száz éve átvették az uralmat a Setta család felett. Ők a szigetek halászai, akik a tenger gyümölcseivel kereskednek. Innen kerülnek ki a Három Birodalomba a legfinomabb osztrigák, fésűkagylók, halak és rákok. Sőt, olykor cápauszonnyal és bálnazsírral is szolgálhatnak.
Yswa-szigete: Fővárosa Yswa, irányítója az Yswa család, s állatok tenyésztésével foglalkoznak. Sziklás, inkább rétekkel teli kis sziget, mint, hogy túl sok fa lenne rajta, de ez igencsak remek, hogy jó levegőn legeltessenek birkákat és teheneket. Ugyan máshol is foglalkoznak ezzel a világban, de csak Yswa szigetén kapnak az állatok szimeli kényeztetést, így azt mondják, az itt levágott állatok húsa a legfinomabb a világon, s az itt fejt tej a legkrémesebb.
Sacana-szigete: Fővárosa Sacana, s az Irida család irányítja. Ők a méhészek, akik jó kapcsolatot ápolnak Cahan'Myr-szigetével. Hatalmas méhészeteik vannak, így óriási és szép virágos réteket tartanak rendben. Tőlük származik a legjobb akác, virág és a gyógyító hatású gesztenyeméz is.
❈❈❈
RubinszigetNassah: A Rubinsziget fővárosa. Hatalmas, csodálatos város, igazán különleges építészettel. Néhol kupolás, akár a soulinathi paloták, néhol pedig piramis szerű, régi építmények találhatóak. Már ránézésre is gazdag és pompázatos, és senki meg nem mondaná - habár nyílt titok - hogy a kalóz urak leginkább kedvelt helye. Itt bizony ők is nemesként szállhatnak partra, mindaddig, amíg betartják a város szigorú szabályait. A város minden pontján látszik egyébként, hogy a sziget drágakövekből él. Aranyozott oszlopok, rubin és smaragd szemű jaguárszobrok, jádekőből faragott totemek... és még ezernyi kincs, csak úgy, az utcán, amelyhez nem véletlenül, de senki sem mer nyúlni. Ez egy ősinek tetsző, mégis különlegesen újnak ható hely. Nassah a régmúlt és a csodás jövő városa egyaránt. A Nabarussi család vezeti, karöltve két másik nagy házzal, a Colule és a Zaruwne házzal.
Suhali: Igazi kis kalózváros. Habár egyszerű halász és kikötővárosként tartják számon, minden kalóz ide hajózik, akinek épp nem Nassahban van dolga. Itt szimel szimelnek farkasa, ezért nem árt vigyázni az értékeire, és nem utolsó sorban az életére annak, aki ide betér. Ám cserébe bizonyosan fog találni valakit, akit felbérelhet - bármilyen ügyletére.
Asur dzsungel: Sűrű, és rettegett dzsungel, ahol a helyiek hite szerint az állatoké és a vadoné a hatalom. Hatalmas és szépséges élővilággal bír, amelynek nagyrésze még mai napig felfedezésre vár, ám a helyiek babonásan nem merik háborgatni a helyet. Azt mondják régi romok, paloták és piramisok találhatóak a mélyén, telis-tele kincsekkel... de sokan nem térnek vissza, akik a keresésükre mennek.
Lakunde: A leghíresebb drágakő bányászással foglalkozó kisváros. Itt bányásszák és munkálják meg a legszebb és legértékesebb drágaköveket. Smaragd, rubint, gyémánt, zafír... legyen bármi, itt biztosan megtalálható. A Rubinsziget pedig alaposan ki is használja ezt a hatalmas előnyét a világban.
Kona Luska: Egy híres part a sziget észak-nyugati oldalán. Állítólag itt a víz alatt egy nagyon ősi, nagyon különös, és roppantul hatalmas város romjai rejtőznek. Ám még senki nem tudott lemenni olyan mélységbe, hogy felfedezze azt, és annak temérdek kincsét. Ráadásul a legendák szerint valamiféle ősöreg szörnyeteg is rejtőzik a mélyben, amely Kona Luska romjait őrzi. A helyiek szent helyként tartják számon.
❈❈❈
CSILLAGTÉRKÉP ÉS MÍTOSZAIK
TÉL


Jégsárkány
A jégsárkány a mondák szerint az ősöreg Ylworenain, aki az utolsó jégsárkány volt, mielőtt a tűz és savleheletűek elpusztították faját. Kietlenbe menekült a Sárkány-hegységből, ahol hatalmas birodalmat alapított, és különféle lényeket változtatott át a leheletével hideg szolgákká. Egy ifjú harcos, Morgadai győzte le végül, amikor az utolsó jégsárkány bosszúból leakarta igázni az egész világot, mert kitaszította őt saját fajtája is.
A legenda szerint Ylworenain halálakor felszállt az égbe, s maga is csillagképpé változott, s nem halt meg igazán, csak vár arra, hogy egy napon visszatérhessen, és elpusztítsa Leeras világát.

A hegy
Ez a csillagkép az élet végtelen útját jelképezi. Miszerint az emberek, s minden más faj életük során egy nagy hegyre mászik felfelé. Van, aki csak magán segít, van aki kezet nyújt másoknak. Van, akit vissza is húznak a gyengék, és végül csak az igazán erősek képesek erre a küzdelemre... de végső soron mindenki célja ugyanaz: elérni a hegy csúcsát.

Észak Csillaga
Amikor beköszönt a tél, felragyog az ég egyik legfényesebb csillaga. Ez Észak Csillaga. Efelé az égtáj felé is mutat, de jelképezi ugyanakkor a hideg és a hó elérkeztét. Hűvös fényét az elfek tisztelik, mint a csillagok egy ősöreg urát. Kharasshielnek nevezik, és ő a Jégcsillag, aki vigyáz minden eltévedt lélekre a nagy hóesésekben.

Szarvasbika
Amikor megérkezik a nagy szarvasbika, akkor már tudni lehet, hogy a tél legkeményebb időszaka jön. Ilyenkor már nem marad meg egy növény sem, csak a vadászat marad, és csak az állatokban bízhatunk. A szarvas az égen szökkenve azt bizonyítja, hogy most igazán ki kell tartani, de ha ez sikerül, akkor hamarosan érkezik majd az enyhülés is. Egy mondához is kapcsolható az alakja, amelyet a Vadásznál ismerhetünk meg.

Vadász
Régi legenda ez, amely Gordwalról, a híres vadászról szól.
Gordwalnak volt felesége, a kedves és bájos, szerető Mileina, és két gyermeke, egy fiú és egy leány. Csodálatos életük volt, és remekül megéltek a sok, remek vadból, amelyet a férfi haza vitt. Olykor még eladni is tudott belőle, így mindent megadhatott a családjának, amit csak szeretett volna. Egy napon viszont hatalmas szarvasbika jelent meg előtte az erdőben. Olyan hatalmas, amilyet még soha nem látott. Űzni kezdte hát, de a szarvas túl gyors volt és túl cseles, így nem sikerült elkapnia. Innentől kezdve Gordwal állandóan a szarvast űzte. Megszállottjává vált, s bár érezte, hogy sosem kaphatja el, nem tudta feladni. Felesége elhagyta, egyik gyermeke meg is halt az éhségben. Gordwal mindent elveszített, mert állandóan csak a lehetetlent követte. A vadász csillagkép így egyaránt jelképezi a megállíthatatlan, erős vadászt és az álmok hiábavaló kergetését egyaránt. Az égen is éppen a vadász csillagképp előtt van a szarvasbika... pont előtte, de sosem érheti el. Talán ez ihlette a rege megalkotóját is.

❈❈❈


TAVASZ


Az Élet Fája
Régi mondák szerint egykor hatalmas fák voltak a földön. Olyan hatalmasak, hogy gyökereik a föld szívébe mélyedtek, ágaik pedig felértek egészen a csillagokig. Törzsükben ezernyi bogár élt, gyökereik között vadak szökkentek, ágaikon madarak ezrei raktak fészket. A fák maguk voltak az élet bölcsői. Ám megérkeztek az emberek, és elkezdték kivágni a fákat. Irigyelték az ősöreg hatalmasokat, ezért elkezdték azokat is elpusztítani önzőségből. Két fa maradt meg legvégül... egyikük, hogy elmeneküljön, felnyúlt a csillagokig, s maga is csillagokká változott. Az utolsó pedig, mivel szerette a másik fát, bánatában elkorhadt, s nem tudták, nem is akarták többé kivágni.
Állítólag ez a fa Aranyföld Kiszáradt Óriásfája, amely valóban létezik, és roppant méretei még mai napig elkápráztatják az arra tévedőket.

Szerelmespár
Amikor felbukkan az égen a szerelmespár, akkor beköszönt a világban a tavasz és a szerelem. A fák friss hajtásokat hoznak, a virágok nyiladozni kezdenek, és az állatok megtalálják a párjukat. Állítólag, ha a szerelmespár fénylő csillagai alatt kapod meg első csókodat valakitől, az a szerelem örök lesz és halhatatlan, történjék bármi. Hiszen a régi mesék szerint a szerelmespár is elszakadt egymástól egyszer, amikor egy hatalmas fényes kard kúszott át az égen. Mégis újra egymásra találtak, és semmi sem szakíthatja szét őket többé.
A szerelmespárnak nincsen neve, és soha nem is volt. A válasz pedig csak annyi erre: bárki lehet az a két szerelmes odafent a csillagok között.

A kapu
Az égbolt kapuja, amelyet Lessandre istennő épített, hogy azon át léphessenek be a halottak az ő birodalmába. Mindig nyitva áll, és mindig mindenki beléphet rajta. Ám aki ebben az időszakban távozik a túlvilágra, nem kell félnie attól, hogy bűnei nem találnak megbocsátásra. Ilyenkor nyitva áll Lessandre kapuja minden és mindenki előtt.

Híd
A híd valami újnak a kezdetét jelképezi. Olyasvalamit, amit nem ismerünk még, akkor sem, ha a szemeink előtt van. Akár a túlpart egy folyó másik oldalán. Ott állunk a hídon, és látjuk, hová tartunk, mégsem tudjuk mi vár majd ott reánk. A híd is ezt jelképezi. Azt tanácsolja mindenkinek, hogy jobb mindenre felkészülni, mert mindig történhetnek meglepetések!

Nyíló rózsa
A nyíló rózsa maga a tavasz. A virágzást, a bőség eljövetelét jelzi. A csodálatos, illatozó rózsa, amely már bontogatja szirmait, de még nem mutatkozott meg teljes szépségében. Amikor ez a csillagkép feljön az égre, akkor biztosan tudhatjuk, hogy hamarosan a bőség és kellemes időszak köszönt ránk.

❈❈❈


NYÁR


A Három Nővér
A három nővér legendája hosszú történet, sok fordulattal. Röviden három leánytestvérről szól, akik szívből szerették egymást, ám mindhárom mást akart az élettől. A legkisebb, Fiora, nem vágyott másra, csak szerelemre. Nemes volt a szíve, és igazi úri hölgyként viselkedett minden helyzetben. A középső lány, Tarela harcolni vágyott, akár a férfiak. Kardot forgatott, és becsülete erősebb volt bármely lovagénál. A legidősebb, Mordena pedig boszorkány volt, ki a bűbájosságban találta meg önmagát. Történetük arról szól, miként találta meg mindegyikük végül a maga útját úgy, hogy testvéri szeretetük töretlen és igaz maradt.
A három fényes csillag között pedig, amely a három nővér közt található, háromszög alakban, a Nővérek Udvara látható. Egyesek szerint ha mindhárom csillag egyforma fénnyel ragyog, s minden más csillag elhomályosul közöttük, és sötétbe borul az udvar... akkor teljesülnek a kívánságok.

Farkas
A farkas tulajdonképpen egy férfi története, aki nem tudott más emberekkel közösködni. Ogda volt a neve, és undok mód bánt mindenkivel. Egy boszorkány aztán elátkozta, és farkassá változtatta őt. Így kénytelen volt más farkasokkal összefogni, hogy túlélhessen, vagy amellett dönteni, hogy magányos farkasként pusztul el. A mesének két vége van, néha így mesélik, néha úgy. De az biztos, hogy a farkas azt jelenti: olykor kell, hogy csapatban dolgozz, különben elpusztulsz magadban.

Kalász
A búzakalász, vagy aranykalász - ki, hogy hívja - a közelgő aratást jelképezi. Jólét és bőség csillagképe ez, amely az egyszerű szántóvetők és parasztok egyik kedvenc jelképe. Amikor eltűnik az égről, tudni lehet, hogy kezdetét kell vegye az aratás.

Hajó
A hajósok, matrózok és tengerészek csillagképe. Irányt mutat, és egyes regék szerint a csillagtengeren ez a hajó visz át Lessandre kapujához is.
Ilyenkor többnyire nyugodt vizek és eseménytelen utak vannak. A hajó fényei alatt minden tengerész biztonságban érezheti magát az úton.

Szablya
A hatalmas harcos, Roulon szablyája. A régi mondák szerint Roulon nem csak a világ egyik legjobb kardforgatója volt, de nemes szívű és bátor is, olyannyira, hogy Lessandre maga emelte le neki a csillagokat az égből, és kovácsolt neki egy szablyát, mivel hatalmat kapott a férfi. Mivel nem élt vissza ezzel a hatalommal, élete végéig megtarthatta ezt a fegyvert, halála pillanatában viszont letérdelt, és Lessandrénak ajánlotta vissza. Az istennő ekkor elvette a kardot, visszarakta az égboltra, majd kézen fogta Roulont, és maga vezette át a birodalmába.
A harcosok csillagképe.

A sas
A végtelen szabadság, és az erő jelképe ez. A kitartás és a küzdelem csillagképe, amely kitárt szárnyakkal, sasmadárként repül a csillagok között. Reményvesztett lelkek imájának tárgya ez, melytől azok várnak segítséget, akiknek már mindenük elveszett. A sas maga a remény.

❈❈❈


ŐSZ


Falevél
Az ősz beköszöntének jelképe. A falevéllel hullajtják le lombkoronájukat a fák, és válnak hűvösebbé a szelek. Jelzi, hogy közeleg a tél, és ideje felkészülni a nagy havazásokra, és elkezdeni az utolsó szüreteket is.

Könyv
A tudósok, mágusok csillagképe. Nyitott lapjaival a végtelen bölcsességet és a tudást jelképezi. A mondák szerint aki a könyv fényei alatt kezd valami új megtanulásába, vagy alkotásába, az biztosan sikerrel fog járni! Ilyenkor állítólag a mágia is erősebb, és az éles elmék is még jobban vágnak.

A hadvezér
Az urak, kardforgatók, nemesek csillagképe ez. Maga Eradior, a híres nagy sárkányölő király az, sötét csataménjén, Ceradon. Bátorságáról mondák egész sora szól, amelyeket kedvtelve hallgatnak felnőttek és gyerekek egyaránt. Olyan erőteljes és büszke volt, hogy alakját még az istennő is megalkotta a csillagokból. Azt mondják, vészterhes időkben elkezd vágtázni az égen, jelezve, hogy valami hatalmas baj közeleg.

Borospohár
A szüret idejét jelzi. Ilyenkor kezdetét veheti a szőlőtőkék lecsupaszítása, és a jó borok készítése. Olykor a csillagkép fényesebben ragyog, és ettől olyan, mintha a pohár megtelne itallal. Ez azt jelenti, hogy bőséges lesz a termés, és különösen jó bort fognak készíteni belőle.

Vándorbot
Amikor megjelenik az égen, a vándorok, karavánok és hajósok tudják, hogy ideje szögre akasztani a botot és a kabátot, hiszen hamarosan beköszönt a tél, és nem érheti úton őket a fagy. Ilyenkor még gyorsan belefér egy-egy rövidebb út a vándorbot fénye alatt, de ideje szorosra húzni a gyeplőt, és megpihenni, hogy újult erővel kelhessenek útra a tavasz beköszöntével.

A kígyó
Naomeyticaya, a bosszúálló özvegy regéje kapcsolódik eme csillagképhez. A mese szerint hajdan élt egy szépséges nő, akit Naomeyticayának hívtak. Feleségül ment egy férfihoz, akivel csodás szerelemre gyulladt, és boldog életet éltek együtt. Az asszony várandós lett, ám nem lehetett teljes a boldogságuk. A férje bátyja beleszeretett Naomeyticayába, és féltékenységből megölte a testvérét, majd amikor a nő egy este a férfi sírjánál gyászolt, közös gyermekükkel is végzett. Naomeyticaya nem ölhette meg halott férje bátyját, mert egy nagy nemesi ház ura volt. Segítséget kért hát az istenektől végső elkeseredésében, akik mérges kígyóvá változtatták. Naomeyticaya így bekúszhatott a gyilkos szobájába éjjel, és halálra marhatta őt. Beteljesítette bosszúját, ám a gyilkolásért fizetnie kellett, így örökre kígyóbőrben maradt.
Az özvegyek, bosszúállók, néhol a gyilkosok szimbóluma.

© Leeras Legendája 2018-2021 │ Minden jog fenntartva.
Általános felhasználási feltételek