Főmenü

Főoldal Fórum Szabályzat Chat

Világleírás

Leeras Világa Delron Fajok Kasztok Mágia Hitvilág Bestiárium és herbária Térképek Legendás Leerasiak

Súgó / Segítség

Kezdő Kalandoroknak Kreatív Kalandoroknak Karakterlap Struktúrák GY.I.K.

Egyéb

Alkotók Kockagurító

Oldal tetejére

Leeras Világa

Itt olvashatod Leeras világának lényegesebb információit. Ezt azért nem árthat átfutnod amikor elkezded a játékot. Ne ijedj meg, nem kell mindent végigolvasnod, bemagolnod meg végképp nem, csak nézd át legalább, hogy legyen róla némi fogalmad, hol kereshess információt, amikor majd keresni szeretnél!

RÖVID TÖRTÉNELEM


Leeras időszámítása több, mint 5000 évvel ezelőtt kezdődött el, Lessandre születésekor.
A legenda szerint Lessandre volt Az Első, akit a világ maga termékenyített meg, és gyermekei voltak a ma is jelenlévő népek elsőszülöttei.
A mágusok szerint egy hatalmas entitás volt, a tudósok szerint csak egy nagy vezető, de sokan hisznek benne – főképp az emberek – hogy valóban valami felsőbb hatalom jött a világra akkor.

Sokáig úgy hitték, hogy az első emberek Rasea kontinensén jelentek meg, barna hajjal és barna szemmel, s ott alapították meg Altost, a világ egyik legrégebbi városát. Azután iu. 2051-ben az akkori uralkodó, Nagy Normain, a griffkirály, hajóra szállt, és flottájával elindult meghódítani a nem sokkal korábban felfedezett Leerain kontinensét.
Ott botlott bele a déli, akkor még primitív, barna bőrű soulanokba, aztán az északi, szőke hajú és nagydarab, izmos raunokba, akiknek két nagy csoportja éppen hadban állt egymással. Kiderült hát, hogy emberek nem csak Raseán léteztek. De nem csak különös emberek voltak ezen a földrészen, hanem egészen más lények is.
A középvidéken, kis falvakban szilvánok éltek, az erdőkben nimfákról és erdőszellemekről meséltek, északon a föld alatt pedig törpök, mélyen a hegyekben. A leerainiak többsége pedig nem nézte túl jó szemmel a griffkirály hódító hadjáratait. Így fogtak össze először a mágikus népek az emberek ellen, persze jóval hosszabb, és szövevényesebb történet keretében...
Ötven évnyi háború következett, és Normain fia, Büszke Namon vitte tovább a harcokat.

Ekkor érkeztek meg Tartosról, az addig ismeretlen szigetről az elfek. Nem bírták nézni, ahogy mindkét oldal ostoba módon a végzetébe taszítja magát, így mágiával - melyet akkor az emberek még egyáltalán nem ismertek, a többi lény is még csak kezdetleges, vagy egészen más formáit - megfékezték őket, és békeköveteket küldtek, hogy tárgyalásokkal beszéljenek meg mindent. Mivel az elfek a semmiből bukkantak fel, és látszólag hatalmas erőt birtokoltak, egyik fél sem szerette volna magára haragítani őket, így engedtek a kikötéseiknek. Namon a sajátjának vélte a kontinenst, mert atyja azt elfoglalta… a mágikus népek viszont őslakosokként maguknak követelték. Az elfek tanácstalanságukban nem mertek dönteni a sorsukról, nem robbanthattak ki még több felesleges háborút. Így nagyobb entitások segítségét kérték… a cherubokét. Azon fajét, melyet addig csak és kizárólag az elfek ismertek, s ők sem teljesen még, ám abban már bizonyosak voltak, hogy olyan magasabb lények, melyek tanácsaira és meglátásaira mindig lehet számítani. Olyanok, akik képesek logikusan, érzelmi befolyás nélkül, tiszta fejjel dönteni. A cherubok pedig meg is érkeztek… világhíres igazságérzetüknek hála kemény döntés elé állították az embereket.
A cherubok azt kérték előbb az emberektől, hogy menjenek el, hiszen a kontinens nem az övék. De a modernitást megkedvelő soulanok már melléjük álltak, akik szintén őslakosnak számítottak. Ezért azt találták ki végül, hogy mindkét tábor legjobb harcosa küzdjön meg egymással. A végeredmény pedig teljesen egyértelmű lesz, és a harcok lezárulnak. Ha a varázslények győznek, az emberek hazamennek, és velük tarthat az a soulan, aki csak akar, cserébe pedig emberek is itt maradhatnak, de csak úgy, mint a többi leeraini őslakos. Ha pedig az emberek győznek, akkor letelepedhetnek a már elfoglalt földjeiken, de csakis úgy, ha tiszteletben tartják a kontinens élővilágát és az ott lakó másfajú népek birodalmait és hitvilágát.
A mágikus népek hőse maga Mennydörgő Horgas volt, a törpök akkori vezetője, A Vikomt, az embereké pedig… nem Namon király. Az uralkodó ugyanis nem hősiességéről volt híres… tudta hogy ő maga nem nyerne, mást választott hát maga helyett.
Az emberek bajnoka Cassidian lett, a Szitakötőharcos. Állítólag azért volt ez a neve, mert olyan gyorsan mozgott, mint a szitakötő szárnya. Ifjú volt, heves, s egy teljesen átlagos zsoldos katona.
Cassidian nyert. Ezzel elérve, hogy örökre belevésse a nevét a történelembe.

Így hát az emberek maradhattak, és ennek köszönhetően lassan fejlődésnek indult Delron.
De nem Namon királlyal. Gyávasága ugyanis meghozta gyümölcsét, ahogyan várható is volt ez az emberek világában. A törpök mai napig sérelmezik aznapi vereségüket, mindig megjegyzik: az ő vezetőjük legalább kiállt, hogy harcoljon a népéért! Ezt pedig akkor az emberek is látták, és megjegyezték. A nép szava pedig sokat nyom a latba, ha összefognak, és a többséget alkotják. Büszke Namon királyt visszakényszerült Raseába… a nép pedig egyöntetűen Cassidiant akarta új vezetőnek. Cassidian pedig ugyan sosem vágyott erre, ám végül beletörődött a nép döntésébe, s így őt koronázták meg elsőként Leerainon, és ő virágoztatta fel Delron városát, ahol kijelentette, mindig nyitva állnak majd a kapuk minden szimelnek.
Cassidian lett Delron királya.
Delron pedig szép lassan összekapcsolta egész Leeraint, a város a hosszú évszázadok alatt egyezményeket kötött, tárgyalásokat indított, és megalapította a Három Birodalmat. Aranyszitakötő címere az évek során lassan sárkánnyá formálódott, utódai pedig felvették az Ithrall nevet. Így született egy hős, és egy ősi királyi dinasztia.


Az elfek sok száz évvel az emberek előtt jártak, ám ők nem a technikai, hanem a szellemi fejlődést tartották szem előtt, így fedezték fel anno a mágiát, és az alkímia magasfokát is. Egy részük azonban nem ment vissza Tartosra, de még nagyon sokáig nem engedtek semmilyen más fajt a szigetükre. Néhány cherub is vállalta a népek felügyeletét, de ritkán lehetett látni őket bárhol is. Delron pedig épült és egyre csak épült… Északon pedig Raunor is kezdett nagyvárossá nőni. Soulinath is virágzott a Raseai technológiáknak hála, és lassan elkezdődött a kereskedelem a városok között.

Rasea Delronnal nem veszítette el minden Leeraini területét, az északon elfoglalt Keletraun főváros, Yggrogod, és a környező területei sokáig az ő fennhatóságuk alatt álltak, 2313-ban viszont felbukkant az első sárkány, Raggatherion. Régi Raseai legendákban szerepeltek ugyan ilyen szárnyas fenevadak, de mindenki csak mesének hitte őket. Raggatherion a messzi, fagyott északról érkezett rémseregével, és egyenesen Yggrogod ellen vonult. Az egész várost, és szinte az egész Raseai hajóhadat elpusztította, ám végül súlyos sebet kapott és menekülni kényszerült. A legenda szerint Raggatherion belehalt a sérüléseibe, serege pedig a halálával felszívódott.

Yggrogodnak a mai napig csak a romjait találni, elátkozott vidéknek mondják és kevesen járnak arra. A Raseaiak veszteségei nyomán Raunor visszahódította magának Leerain északi vidékét, ezzel Altos birodalma végleg kiszorult Leerain kontinenséről.
3819-ben történt ismét olyan világméretű esemény, aminek híre mindenhová eljutott. Ekkor bukkant fel ugyanis Morgerdreine, a második sárkány, ez pedig már nem a messzi északról, hanem a sárkány hegységből érkezett. Ő maga egyedül, sereg nélkül érkezett, a szilvánok felett úgy repült el, hogy semmi kárt nem okozott és meg sem állt egészen Delronig. Ott viszont rettentő pusztítást végzett mielőtt sikerült legyőzniük, méghozzá magának Sárkányölő Souren királynak. A legendák szerint a hatalmas harcos hősies csatában terítette le a bestiát, akinek a maradványaiból el is készült a delroni Sárkánytrón. Sárkányt egészen azóta nem látott a világ, szép lassan feledésbe merültek, és bár Yggrogod romjai és a sárkánytrón továbbra is ékes bizonyítéka hajdani létezésüknek, sokan mégis mesének tartják az egészet.
Eztán végre teljes volt a béke a világban.
Egészen iu. 4012-ig.

4012-ben az addig nagy nehezen összekovácsolt béke és összhang egy pillanat alatt omlott porrá, amikor a Vöröskő hegylánctól északra hajók kötöttek ki Leerason.
A fedélzetén addig ismeretlen lényekkel: rakassa urakkal, és ork seregekkel.
Amikor partra szálltak a nem túl bizalomgerjesztő lények nyomban mindenki a régmúltra asszociált, amikor az emberek érkeztek. A mágikus lények emlékeztek még rá, milyen is volt az az időszak, az emberek pedig tudták, milyen gondolatokkal is szálltak régen partra.
Az ellenséget látták… és nem is hiába. A partraszállók azonnal hódítani kezdtek. Több mint százharminc éves háború időszaka köszöntött be.
A rakassa urak remek hadvezérek voltak, és közülük is a három legjobb, Zargan, Lorrgharun és Shaerkhaana vezette a számukra szolgálóként és alattvalóként elnyomott orkokat. Végül pont ez fordított a harcok menetén.
Ork lázadók szöktek meg az uraiktól, épp akkor, amikor már Leerain veszni látszott, és egy cherub, Lathenriel segítségével felkeresték az akkori királyt, Hős Kronellt. Mivel a cherubbal mentek, Kronell meghallgatta őket, és végül beleegyezett a cselszövésbe.
Az utolsó nagy csata három napig tartott, és A Végzet Csatájaként ismert a történelemben. A rakassa háború pedig a Második Nagy Háborúként ismert manapság.
Az ork cselszövőknek hála Kronell legyőzte a rakassa urakat, a vezetőket kivégeztette, de senkinek nem volt könyörület. A cherubok ellenérzései ellenére az egész fajt vadászni kezdték, túlságosan nagy rombolást vittek véghez és túlságosan nagy veszélyt jelentettek mindenki másra. Az orkok pedig szabaddá váltak… csak nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a hirtelen jött nagy szabadsággal.
Végül inkább vándor, nomád nép maradtak, a rakassák megmaradt része pedig, akiknek sikerült elbújdosnia, és akik néhány száz évvel később megbocsátást nyertek, minél messzebb vándoroltak Delrontól, féligmeddig száműzetésben.

Később kiderült, hogy a mai napig Sohavolt-szigetnek nevezett (rakassa nyelven Rkashor, ork nyelven pedig Krallan) kontinensről érkeztek, az addig ott élő urak és szolgáik valamiféle rettenetes katasztrófa elől menekültek, amiről azóta már nem sokat tudni.
Delron az évezredek alatt központi kereskedő várossá vált, 4763-ban megalapult a Három Birodalom, azaz a Raunok, a Delroniak és a Soulanok szövetsége, ami bár lényegében eddig is létezett, innentől gyakorlatilag mint egy nagy állam működtek tovább Delron vezetésével. Addigra már minden lény – talán az azóta is kissé morcos törpöket kivéve – teljesen elfogadta az emberek ittlétét, és elkezdtek összeolvadni velük, legfőképpen Delronban, amely a népek városává vált a legszínesebb fajforgatagával.
Idővel a másfajúak is részei lettek a birodalomnak, saját kis szegleteket birtokolva bennük. Delronból Lessandre hite lassan de biztosan szétterjedt az egész kontinensen, ezzel együtt vették át szinte mindenhol a Lessandre szerinti időszámítást is, amelyet szép lassan mindenki elfogadott, ezért vagy amazért. A Raunok rítusokkal teli pogány, természeti vallása lassan eltűnt, akárcsak a soulanok tenger és homok által vezérelt hitvilága is. Itt-ott persze most is megtalálni az ősi Raun és Soulan hitek híveit, nem lettek teljesen elfeledve, és a másfajúak hitvilágai is megvetették lábukat a saját civilizációikban.

Több, mint ötezer év telt el azóta, hogy Lessandre megszületett, a hitvilág szerint.
Több, mint ötezer év, mely alatt annyi minden történt.
Ma Leeras virágzik, a kontinensek között többnyire béke van és gazdag kereskedelem, a nemes házak között versengés és ármány, a királyi udvarban cselszövés, a népek között pedig néma egyetértés.
A Sohavolt-szigetre azóta indultak már hajók, hogy felfedezzék az ottani világ kincseit – hiszen a rakassa urak talpig aranyban és ékövekkel kirakott ruhákban és fegyverekkel érkeztek – de eddig senki nem tért vissza, aki odament. Ám még számos felfedezetlen terület akad a világban ezen a szigeten kívül is.
Hiszen nézzük csak meg jobban azt a térképet!

Leerain és Rasea


Az idők folyamán a két nagy kontinens, Leerain és Rasea nevét összevonták, így lett a világ neve az, aminek manapság a legtöbben hívják: Leeras.
Leerain jelenleg külön birodalomként funkcionál, melynek neve Három Birodalom, és mostani uralkodó háza a nemes Ithrall ház, az arany sárkány jelképével.
Ragonek király negyvenes éveiben járó, sötét hajú, szikár férfi, kemény de igazságos uralkodó… csak az ország vezetéséhez nem ért a legjobban. Az örököse az ifjú, húszas éveiben járó Gerod, örökösnője pedig a még kamaszodó Gerndrielle. Felesége Zerena királyné, a griff címeres Norann házból, a Raseai Királyságból.
Ragonek Ithrall Delron ura, A Három Birodalom (észak, középvidék, dél) királya, a Csendes-szigetek uralkodója, a Fényes Sárkány.
Segítője, a Királyi Főtanácsos Faggorin Nahaer, a Suttogó Árny. Észak Helytartója Fernir, Raunor ura, a medve címeres Gorthard házból. Dél Helytartója pedig Shaaran, Soulinath ura, a sivatagi róka címeres Ahar’khar házból. (Egyelőre dél még Ragonek királyénak számít, de már félig meddig elkülönült, és külön említik magukat.)
Északon főként vadászatból, délen drágakövekből és selyemből, valamint hasonló értékes portékákból, középvidéken pedig főként gazdálkodásból és kereskedelemből élnek.

Rasea jelenlegi uralkodója a már ősz, de meglehetősen bölcs Uharg király, a griff címeres Norann házból. Az ő lánya Zerena, Ragonek felesége, idősebb fia és örököse Zartan, fiatalabb fia pedig a lovagként élő Karan.
Uharg Altos ura, Rasea királya, A Griff Király Örököse.
Rasea legfőképpen fegyverkereskedelemből és nemes fémek bányászatából él, valamint saját birodalmi hadserege van.
Merőben különbözik azonban a két kontinens irányítása. Leerainon inkább egy nagy szövetségről lehet beszélni, ahol bár Delron az úr, a Király a legfőbb vezető, de minden népnek megvan a maga irányítója. Rasea viszont egy teljesen egységes, hatalmas birodalom, Altos urának teljhatalmú vezetésével.

Leeras szigetvilága


Tartos szigetét még mai napig az elfek Mágustanácsa uralja, habár más népek is megfordulnak már ott. A Mágustanács hat vezetőből áll, kiknek neve Harthel, Noranian, Seliriel, Yagorlen, Arwae és Letharion. Legnagyobb pénzforrásuk a mágiából adódik – szinte minden mágikus holmi vagy az elkészítésének módja innen kerül ki.

A Rubinsziget kicsiny szigetállam. A drágakő bányászattal foglalkozó, sötét bőrű asurik lakják. Szoros szövetséget ápol Leerainnal, kikhez tulajdonképpen tartozik, ám a bányászatért cserébe megengedték, hogy saját kis birodalom maradjanak. Az asurik híresek a kalózaikról, és hajóflottáikról.

A Csendes-szigetek a Három Birodalomhoz tartoznak. Trópusi gyümölcsöskertekkel vannak tele, és nagy részben asurik és soulanok lakják.

//Kiejtés: Leeras – Lérász; Leerain – Léréin; Rasea – Rázea; Lessandre – Lesszandre; Tartos – Tartosz; Asuri – Azsuri vagy Aszuri; Soulanok – Szoulanok, Treh’Cen'Ath – Tre-Szen-Át//BIRODALMAK


Természetesen itt csak az ismert nagyhatalmakat tüntetjük fel, a mélységi és egyéb, esetlegesen rejtett világokat nem. Valamint fontos tudni, hogy a sárgával jelölt terület is a pirossal jelölt Három Birodalom része, ám azért van külön feltüntetve, mert a déliek szeretik külön emlegetni a határaikat, és szeretik, ha a Három Birodalom nem szól bele azokba a dolgoikba, amikről úgy érzik, hogy csak rájuk tartozik. Ettől függetlenül persze a Három Birodalom részei, és Ragonek Ithrall királynak tartoznak hűséggel.

A Három Birodalom


Államforma: királyság (feudális rendszer)
Fővárosa: Delron
Vezetője: Ragonek Ithrall – király – Delron ura, A Három Birodalom királya, a Csendes-szigetek uralkodója, a Fényes Sárkány
Királyi Főtanácsos: Faggorin Nahaer
Felesége: Zerena Norann - királyné
Örököse: Gerod Ithrall - herceg
Gyermeke: Gerod Ithrall (herceg) és Gerndrielle Ithrall (hercegnő)
Címerük: vörös alapon arany sárkány
Jelmondatuk: "Lángoló szívvel!"
Helytartó: Fernir Gorthard – Észak helytartója, Raunor ura – barna alapon fekete medve "Szemben az árral!"

Déli tartományok


(Soulinor-nak kezdik hívni magukat, de egyelőre a Három Birodalomhoz tartoznak)

Államforma: királyság (zilnarr - a H.B. része)
Fővárosa: Soulinath
Vezetője: Shaaran Ahar’khar – helytartó/mahcatar (uralkodó) – Soulinath ura, Dél helytartója
Felesége: Membosshre Khalaz’naar – sahkee (uralkodónő)
Örököse: Lasureela Ahar’khar – gaal-sahkee (kisúrnő)
Gyermeke: Lasureela Ahar’khar – (gaal-sahkee) Akhir Ahar’khar (gaal-mahcatar) Naharet Ahar’Khar (gaal-sahkee) Zehrat Ahar’khar (gaal-mahcatar)
Címerük: homok sárga alapon ezüst sakál
Jelmondatuk: "Üvöltésünk messzire zeng!"

Rasea királysága


Államforma: királyság (feudális + van saját birodalmi hadsereg és flotta)
Fővárosa: Altos
Vezetője: Uharg Norann – király – Altos ura, Rasea királya, A Griff Király Örököse
Felesége: nincs (néhai Leinarta királyné elhunyt 48 évesen)
Örököse: Zartan Norann - herceg
Gyermeke: Zerena Norann (már királyné) Zartan Norann (herceg) Karan Norann (herceg)
Címerük: sötétkék alapon fekete griff
Jelmondatuk: "Karom és acél"

Tartos


Államforma: oligarchia (bizonyos szinten monarchia és hierarchia is)
Fővárosa: Treh’Cen’Ath
Vezetője: A Mágustanács – Letharion Anodel, Yagorlen Telris, Seliriel Golondriel, Noranian Zarel, Harthel Erenis, Arwae Theluriel
Címerük: smaragd zöld alapon fehér-ezüst fa
Jelmondatuk: „A mágia él!”


Kietlen, Jégföldek, Sohavolt szigetek


Kietlenen és a Jégföldeken egyáltalán nem élnek szimelek, esetleg a legdélebbi területeiken, mert túlságosan zord arrafelé a táj. Még ha önmagában a hideget túl is lehetne élni valahogy, az itteni rémséges szörnyetegeket semmiképp. A Kietlen és a Jégföldek még a térképeken is erős becsléssel van csak feltüntetve, kevesen merészkednek arra, és még kevesebben térnek vissza. Aki erre téved, az vagy nyomtalanul eltűnik, vagy arról mesél, hogy képtelennél képtelenebb szörnyek elől kellett visszamenekülniük, és a csapatának többsége odaveszett.
A Sohavolt sziget azonban még ezeknél is rejtelmesebb táj. A rakassák és orkok egyszeri érkezésén kívül senki sem jött onnan, és senkinek nem sikerült odajutnia. Állítólag valami katasztrófa történt ott, az elől menekültek a rakassák Leerainra, de hogy pontosan mi lehetett, azt mára már senki sem tudja. A Sohavolt Sziget felfedezésére indított hajók mind nyomtalanul eltűntek. Határait kizárólag becsülni lehet, ma már nem is próbálkoznak, és jó messzire elkerülik.


//Kiejtés: Ithrall – Iszral; Soulinath – Szoulinát; Shaaran Ahar’khar – Sháárán Áhárkhár; Membosshre Khalaz’naar – Memboszhré Kháláznáár; Lasureela – Láazurílá; Akhir – Ákhír; Naharet – Náháret; Zehrat – Zerát; mahcatar – máhkátáar; sahkee – sáhkí; gaal (képző) – gáal; Uharg Norann – Uhárg Noren; Altos – Altosz; Tartos – Tartosz; Treh’Cen’Ath – Tre Szen Át; Letharion Anodel – Lethárion Ánodel; Yagorlen Telris – Jagorlen Telrisz; Seliriel Golondriel – Szelíriel Golondriel; Noranian Zarel – Noranián Zárel; Harthel Erenis – Hárthel Erenisz; Arwae Theluriel – Árváe Theluriel//


PÉNZNEM ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEKPÉNZNEM

A fizető eszköz Leerason már mindenhol a dreel (dríl).

Nem aranyat vagy forintot kapsz így, hanem dreelt.
Többféle dreel létezik. Minden dreel nagyjából 2-3 és 4 centiméteres, értéktelen fémötvözetből készül és olyan színük van, mint a vörös aranynak, csak a rajtuk szereplő szám más, ami az értéküket jelzi, és az ábrák a hátoldalukon. Tehát a dreel anyaga önmagában nem értékes, az elkészítésük és a jelölésük teszi azzá őket, amint dreel lesz belőle a Királyi Pénzverdében, a Palotanegyedben.

Értékek:


1 dreeles: nyíló lótuszvirág van a hátoldalán (kicsi kerek érme - GYAKORI)
10 dreeles: warg vonyít a hátoldalán (kicsi háromszög alakú érme - GYAKORI)
50 dreeles: két kard van keresztben a hátoldalán (közepes méretű rombusz alakú érme - VISZONYLAG GYAKORI)
100 dreeles: griff repül a hátoldalán (közepes méretű kerek érme - ELŐFORDUL OLYKOR)
500 dreeles: sárkány tekereg a hátoldalán (nagyobb kerek érme - RITKA)

Érdekesség: Egy két delroni 500-as dreelen előfordulhat, hogy Ragonek király arcképe van. Ezek nagyon ritka dreelek, és szívesen teszik zsebre a gyűjtők ugyanúgy, mint a régi 50-es dreelt, aminek a hátulján egy csatabárdos harcos látható, vagy a legelsők között készített 1 dreelest, amin az „élet fája” van. Ezeken kívül van még néhány egészen ritka darab is, de a leghamarabb elérhetőek ezek lesznek a szemfülesek számára.

MÉRTÉKEGYSÉGEK

Természetesen az egyszerűsítés kedvért Leeras világában is a métereket, centimétereket, litereket és hasonló mértékegységeket használják általánosságban, ezeket többnyire minden szimel érteni fogja.
Azonban van néhány régies kifejezés néhány szimelkörben, vagy faji megkülönböztető, ezért érdemes lehet mindezeket is ismerni. Ez csak egyfajta segítség és színesítés egyben.

Hosszmértékek

1 törp mérföld = 8353,6 m
1 régies mérföld = 4000 öl = 7585,92 m
1 öl = 6 láb = 1,89648 m
1 láb = 12 hüvelyk = 0,31608 m
1 hüvelyk = 2,634 cm
1 rőf = 0,777 m

Területmértékek

1 katasztrális hold = 1600 négyszögöl = 0,5760 ha
1 elf hold = 1200 négyszögöl = 0,4320 ha
1 négyszögöl = 3,6 m2
Leerasi hold = 70×70m

Térfogatmértékek

1 köböl = 216 köbláb = 1728 köbhüvelyk = 6,821 m3
1 akó = 40 pint = 56,588 l
1 pint = 1,4147 l
1 akó = 64 elf itce = 54,2976 l
1 elf itce = 0,8484 l
1 törp meszely = 2 verdung = 424 ml
1 törp verdung = 212 ml
1 korsó = 0.5 l
1 kupa = 3 dl
1 feles = 4 cl

Száraz anyagok űrmértékei

1 elf mérő = 61,5 liter
1 goblin mérő = 2 véka = 62,5 liter
1 szilván mérő = 3 véka = 94 liter
1 köböl = 4 véka = 2 goblin mérő = 120-125 liter
1 kila = 2 véka = 62 liter
1 véka = 40 icce = kb.31 liter

Tömegmértékek

1 törp mázsa = 100 törp font = 3200 törp lat = 56,006 kg
1 törp márka = 0,2807 kg
1 törp lat = 17,502 g
1 patikusi font = 0,4200 kg
1 törp karát = 0,206 g
1 patikusi uncia = 28,3495 g
1 elf uncia = 28,349523 g
1 törp uncia = 31,10348 g (Khuzr uncia, 1/12 khuzr font, manapság nemesfémeknél használják)


ÜNNEPEKSzerelmesek napja (február - Horr)
Ilyenkor minden a szerelem körül forog. Az ifjú legények elhívhatják szívük választottját valamiféle pompás, gyertyafényes vacsorára, és megajándékozhatják őket egy-egy szerenáddal is. A leányok pedig kézzel készített apróságokat adnak szerelmüknek, és szerelmes leveleket írnak hozzájuk. Ilyenkor sok leánykérés is történik... mindenhol perzsel a szerelem!

Tavasz Ünnep (a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első hétvége)
Virágokkal és színes szalagokkal van díszítve minden. Napközben sok árus, és a helyi kisiskolások ének és táncelőadása, éjjel pedig Virágtánc a tábortűz körül muzsikára, amikor virágkoszorút adnak a fiúk a választott táncpartnerüknek, és eljárják a régi népi termékenységi táncot.
Ilyenkor áldást adnak Lessandre istennőnek, hogy biztonságban eltelt a tél, virágzásnak indultak a fák, és bőséges lesz az élelem az idén. Szokás ilyenkor - főként a falvakban - nagy eszem-iszommal ünnepelni, tojást festeni és keresni, és nyúl lakomákat csapni. (A tojás és a nyúl a termékenységet szimbolizálja)

Ragonek király születésének napja (április - Area ) NAGY EVENT
Ez a megmérettetések ideje, amikor hírnévért, dicsőségért, és természetesen pénzjutalomért szállnak ringbe a birodalmak legjobb harcosai, ezzel ünnepelve a királyt! Több napon át tart, s minden napon más viadalok vannak, melyeken a király és családja is megjelenik, mint néző. Szokás a bajnok jelölteknek még a mérkőzésük előtt egy szál virágot adni a nézőseregben összegyűlt lányok közül egynek, akit a legszebbnek tartanak. A megmérettetések az alábbiak minden évben: Harcosok viadala, Íjászverseny, Kardforgatók párbaja, Lovagi torna, Mágustusa. Egy bajnok jelölt egyszerre maximum három tusára nevezhet be az előbb említettek közül. A győztesek kihirdetése és a lakoma az utolsó napon van. A győzteseket a palotában rendezett lakomára hívják meg.

A Nővérek Napja (május - Zura) Ezen a napon szentelik fel Lessandre nővéreit az essanok, és választják ki az új nővér jelölteket, akik majd megkezdhetik tanulmányaikat a szent út bejárásához. Ilyenkor hatalmas ünnepség van Lessandre templomában, amelyen bárki részt vehet, ha nem bontja a rendet. Csodálatos énekszók, Lessandret éltető dalok, büszke nemesi házak legifjabb leányaikkal, kiket talpig fehérbe borítanak, lótusz virágkoszorúkkal a hajukban.
Ezen a napon bárki bármilyen bűnt követ el, az borzalmas szentségtörést hajt végre az istennővel szemben, így mindenki halállal lakolhat érte. Persze nem ezen a napon, hanem majd a következőn.

Nyári Fesztivál (július - Urren ) NAGY EVENT
Az az időszak, amikor a mutatványosok, kereskedők vannak a leginkább előnyben. Utcabál, vurstli, karnevál, és a leghíresebb zenészek és előadók. Énekversenyek és színdarabok minden mennyiségben! Ekkor választják meg azt az énekest is, aki majd személyesen a királynak is előadhatja művét! Ha szerencséje van, talán az év végi nagy ünnepen is részt vehet majd.

Szüreti Ünnepség (szeptember - Illa )
Ilyenkor ismét Lessandrenak adnak áldást a bőséges termésért, szerényen kérik a népek az enyhe télért, és szüret alkalmából hatalmas bálokat csapnak. Legfőbb szimbóluma a szőlő és a bor, ezekből bizonyosan lesz bőségesen minden szüreti bálon.
Mindenhol boros hordók és ízes szőlők, finom ételek hozzá. Nappal evés és ivás, vásárlás, és valamiféle híresebb színjátszó kör darabjának megszemlélése, este pedig táncmulatság és szintén eszem-iszom.

A Mágia Napjai (október - Arva ) NAGY EVENT
Ilyenkor szokás Tartos szigetére utazni, hiszen csodálatos mágikus eseményeknek lehetnek szemtanúi, megnézhetik, a mágustorony mágiáját, ahogyan magába szívja az energiát, és fényeket fest az égre éjjel nappal.
Ám manapság már Delronban is ünneplik, s ilyenkor az utcákon mindenféle, akár máskor ritka mágikus tárgy is vásárolható az árusoktól, csak az évnek ebben a szakában! Néhány napig tart, ezért érdemes odafigyelni!

Szellemjárás Ünnepe (november - Yellac )
Ezek a holtak és a túlvilági élet ünnepnapjai. Régi mondák szerint ugyanis ezeken a napokon kinyílik a kapu a halandó és az isteni világ között, s elözönlik a halottak lelkei a világot. Ilyenkor ha gyertyát gyújtunk ablakunkban eltávozott szeretteinknek, akkor azok hazatalálnak, s erre az időre boldogságra, nyugalomra lelhetnek családjaik körében.
Ám az utcákat ártó lények is járhatják éjszakánként, ezért szokás, hogy maguk a szimelek is mindenféle borzalmas szörnyetegnek öltöznek éjszakára ha kimennek, hogy a gonosz szellemek ne jöjjenek rá, hogy nem szellemek maguk is, és békén hagyják őket.
Faragott tökbe mécsest gyújtani és kirakni azt a kertbe állítólag segít abban, hogy ne menjenek be a házba az ártó lények ebben az időszakban.

Lessandre Eljövetelének Napja (december eleje - Dhirr)
A hit szerint ezen a napon érkezett el Lessandre a sötétségbe és énekelte meg a világot. Ezen a napon hát mindenki hálát ad az istennőnek, és hálát ad a családért, a vagyonért, az egészségért. Meg is ajándékozzák egymást az igazán közeli hozzátartozók, általában saját készítésű aprósággal, amely így a szeretetet szimbolizálja, feldíszítik házaikat erre a napra az istennő tiszteletére, melyet év végéig úgy is hagynak.
Lessandre Eljövetelének estéjén a családok és barátok összeülnek, és kellemes, ünnepi lakomát csapnak, s együtt díszítik fel a házat napközben. Ez a szeretet ünnepe.

Téli Bál (december vége - Dhirr ) - Az év utolsó napjának ünnepe - NAGY EVENT
Az év utolsó napján, avagy az Új Élet Ünnepén szokták megrendezni. A nap, amikor álarcot és pompás ruhát húzhat a nép, hogy egész este a legjobb zenészek zenéire táncoljon, megajándékozzák egymást, talán megválasszák őket Télkirálynak és Télkirálynőnek, aztán pedig éjfélkor megnézzék a szürkemágusok által fellőtt csodás fényeket.
Ilyenkor csodálatosan feldíszítik a kerteket jégvilággá, és a mágusok melegséget árasztanak szét azokon a helyszíneken, ahol a rendezvény lesz, hogy a csillagos ég alatt is sétálgathassanak kényelmes melegben az emberek.


ÉGHAJLAT/ÉVSZAKOK


Leerason többnyire négy évszak van.

Az évszakok régi megnevezései ugyan még néhány helyen így szerepel, de a legtöbben az új közös nyelven használják (tavasz, tél stb) Csak a hónapok és a napok nevei maradtak a régi nyelven.

LEERASI MEGNEVEZÉSEK:

Évszakok nevei:


Tél – Wirr (ejtsd: virr)
Tavasz – Spire (ejtsd: szpíre)
Nyár – Forren (ejtsd: foren)
Ősz – Yolec (ejtsd: jolek)

Hónapok nevei és jelentésük:


Január – Yarr A Nagyhideg Hava
Február – Horr Az Enyhülés Hava
Március – Lira A Virágzás Hava
Április – Area A Napsütés Hava
Május – Zura A Bőség Hava
Június – Kaern A Forróság Hava
Július – Urren A Szárazság Hava
Augusztus – Yrean A Szellők Hava
Szeptember – Illa A Szüret Hava
Október – Arva A Levelek Hava
November – Yellac Az Elmúlás Hava
December - Dhirr A Fagy Hava

Napok nevei és jelentésük:


Hétfő – Inth (ejtsd: int) első
Kedd – Lot (ejtsd: lot) átlagos
Szerda – Theroner (ejtsd: teroner) hétközép napja
Csütörtök – Lir (ejtsd: lír) ima
Péntek – Karz (ejtsd: karz) utó
Szombat – Leorth (ejtsd: leort) pihenő
Vasárnap – Valec (ejtsd: váalek) vásár


A játék könnyítése érdekében az évek, a napok és hónapok száma, stb. minden ugyanaz marad, mint a mi világunkban, csak a nevek változnak. Ha használnotok kellene őket, ezeket használjátok a játék során!

❈❈❈


Kietlen és Jégföldek

-Az állandóan fagyos éghajlat-

Az állandó hó- és jégfelhalmozódás területei.. A hőmérséklet szinte soha nem megy 0 °C fölé, az évi csapadék igen kevés, és az is hó. A hőingás így is igen nagy lehet; a többnyire nyílt terep igen szeles. Magasabb rendű élőlények nem élnek rajta (csak mágikusak esetleg), a jég és hó alatt a föld nem is látszik, vagy csak délebbre nagyon kevés területen. A hosszú éjszakák váltakoznak a hosszú nappalokkal, a hosszú nappalok időszakában Jégföldek jeges részének délnyugati része ill. Kietlen jeges részének délkeleti rész olvadhat, télen pedig a jég a szárazföldi kontinenshatáron túl húzódik (azaz: Kietlen és Jégföldek között, Fagyfoknál jéghíd képződhet, annál északabbra pedig állandó jégösszeköttetés ebben az időszakban). A sarki szelek csak ritkán hatolnak át déli irányban a hegységeken, akkor viszont metsző időjárást hoznak magukkal.

❈❈❈


Leerain északi vidéke és Rasea nagyobb, északi része

-Tajga éghajlat-

Hideg mérsékelt övnek is nevezik. Igen alacsony a hőmérséklet, az évi középhőmérséklet 0 °C és –10 °C közötti. Szélsőséges hidegek kialakulása a Hidegrengeteg belsejében jellemző. Két évszak alakult ki, a hosszú (5-8 hónapos) tél (wirr) és rövid nyár (forren), az átmeneti időszakok nagyon rövidek. A csapadék kevés, de a párolgás is kismértékű, ezért nincs szárazság. Télen jellemzőek a derült időszakok, és az erős hidegek.
A folyók télen befagynak. A Sárkány-hegység miatt nyugatról meglehetősen védett ez a terület a szelektől. Ugyanezen hegység, a Kietlen és a meleg áramlat hatására – amely a part mentén a forróbb égöv felől erre halad el – melegebb időszakokban az olvadás miatt megduzzadnak a hegyekből induló patakok, mély bevágásokat, völgyeket hozva létre. A hordalékanyag viszont a távolabbi területek termékenységét biztosítja, és lassan, de biztosan tölti fel a Hidegvár környéki öblöt. A növénytakaró tűlevelű erdő, főképp lucfenyő, jegenyefenyő, vörösfenyő és erdei fenyő alkotja. Lombhullató fák is előfordulhatnak: nyír, bükk és juhar. A talaj nagyon lassan képződik, jellemzőek a szürke podzoltalajok. Állatvilága gazdag, jellemző fajok a mókus, pocok, fajdok, énekesmadarak, cickány, hód, gímszarvas, jávorszarvas, rénszarvas, lazac, menyét, hermelin, coboly, nyest, farkas, medve, hiúz, stb.
A vizes tavasz és a rövid nyár után, a viharos ősz ideje alatt történik ezen a vidéken a betakarítás. A zord körülmények ellenére, mégis jó a termőföld, ennek köszönhetően, innen érkezik a legtöbb élelem az országba, a Nagy Szántókról.
A tél azaz a wirr Illától (szeptember) Zuráig (május) tart. Eközben folyamatosak a kisebb nagyobb hóesések, és a fagypont körüli hőmérséklet. Dhirr idején van a leghidegebb, Hidegvár felé akár mínusz 20 fokra is lehűlhet a hőmérséklet, viszont Yarr és Horr között érkezik ide mindig a Lessandre Haragja nevű vihar, amely egy hétig is folyamatosan tombolhat, és bent rekesztheti az embereket a házaikban. Állítólag azért küldi rájuk az istennő minden évben ezt a hóvihart, hogy az emberek sose felejtsék el, hogy nem álltak ki nyomban saját embertársaik mellett, akik réges-régen messziről érkeztek hozzájuk.

❈❈❈


Rasea déli része, Tartos és a Három Birodalom (Leerain) középső és nyugati területei

-Nedves kontinentális éghajlat-

Az évi középhőmérséklet 0–15 °C, az évi hőingás 20 °C-nál nagyobb. Négy évszak van, az évi csapadékmennyiség 500–1000 mm, mely nyugatról kelet felé csökken. A folyók vízjárása ingadozó. A természetes növénytakaró lombhullató erdő, mely lehet tölgyes, bükkös, helyenként tűlevelű erdővel elegyedve. Sokszínű és bőség állatvilággal rendelkezik.
Felszínfejlődésére jellemző, hogy a folyók munkája meghatározó, ezért a völgyhálózat sűrű.
Ezen a környéken alapvetően minden ugyanúgy zajlik, mint a mi éghajlatunknál.
Minden évszak három hónap, tavasszal vetnek, nyáron aratnak, ősszel szüretelnek.

Medvelak és Romváros környékén a Kissárkány lábánál jóval esősebb az idő. Itt még rövidebb a nyár, Júliustól Augusztusig tart, előtte és utána pedig a tavaszi őszi időben folyamatosak az esőzések.
Az átlag hőmérséklet errefelé 20°C, télen pedig előfordulhat gyakorta fagyás és mindig esik a hó.

Delron környékén egészen hétköznapi, és kényelmesen élhető az időjárás. Télen rendeltetésszerűen esik a hó, januárra néha eldugulnak az utak, ám tavasszal rügyeznek a fák, nyáron bőség és kellemes meleg uralkodik, ősszel pedig nagy szüret és roskadozó szőlőtőkék. A nyári általános hőmérséklet itt lehet akár 30-35 °C is, míg télen fagypont alá eshet, és elérheti a mínusz 15 °C-t is.

Tartost itt érdemes külön megemlíteni, mivel ez a kontinens nem az elhelyezkedése, hanem az erős mágiája miatt található ebben az éghajlati övben, amely eltér a vele egy vonalon elterülő Leerain északi és Rasea nagyobb területén érvényesülő éghajlatától.

❈❈❈


A Végtelen Puszta

-Szavanna/Átmeneti öv-

Az átmeneti vagy szavanna öv a trópusi sivatagi és az egyenlítői között alakult ki. Az évi középhőmérséklet 20-27 °C, a hőingás már magasabb, elérheti az évi 10 °C-t is. A csapadék kevesebb, általában 400–800 mm között mozog. Két évszak alakult ki, a száraz és a nedves, ezek váltakozását a felszálló és leszálló légáramlatok szabják meg. A nedves évszakra jellemző a szélcsend, a szárazban északkeleti, délkeleti passzát a meghatározó. Természetes növénytakarója a szavanna, ennek alfajai az erdős, a ligetes és a füves szavanna. A folyók vízjárása erősen ingadozó a csapadék egyenlőtlen elosztása miatt.
A Végelen Pusztáról tehát elmondható, hogy egy igencsak különösen kialakult, egyedi éghajlattal rendelkező terület a világban. Régen féltek is tőle, mert sok sereg veszett oda a hatalmas pusztaságban éhen és szomjan (úgy tűntek el, akárcsak a néhai Lápkirályságban) és azt gondolták, nincs is vége, ezért kapta a végtelen nevet.

❈❈❈


Soulinath és környéke, déli részek, Vöröskő hegylánc dzsungelei, Csendes-szigetek és Rubinsziget

-Trópusi monszun öv-

A fő éghajlat alakító tényező a monszun szélrendszer. Az évi középhőmérséklet 25-28 °C között változik.
Alapvetően három évszak különíthető el:
Tél: a téli monszun alakítja ki, december és március között jellemző, a hőmérséklet ilyenkor 19-25 °C.
Nyárelő: szintén a téli monszun határozza meg, márciustól májusig tart. Jellemzően forró és száraz, ez a legmelegebb időszak, a hőmérséklet tartósan 30 °C felett van.
Nyár: kialakítója a nyári monszun, jellegzetesen fülledt, meleg időszak, magas a relatív páratartalom (80-85%), és sok eső jellemzi.

A felszínformálásra jellemző, hogy a száraz évszakban a fagy okozta aprózódás, a hőtágulás jelentős. A nedvesebb, csapadékos időszakokban akár 10-30 méter vastag málladéktakaró is képződhet, tönkfelszín is kialakulhat. Jellemző formák a trópusi szigethegyek, valamint karsztformák kialakulása.
A folyók vízjárása ingadozó, jellemzőek a vízesések, zuhatagok.
Itt meg kell még említeni, hogy a Csendes-szigetek és a Rubinsziget éghajlata már teljesen esőerdőbe illő, fülledt, meleg és ugyanannyira nedves is.

❈❈❈


Aranyföld

-Trópusi sivatagi öv-

Az évi középhőmérséklet 20 °C felett van. A napi hőingás kimondottan nagy, akár 30-35 °C-t is elérheti. A csapadék 200 mm-nél is kevesebb, néha heves záporok jelentkezhetnek. Kevés növény él meg ezeken a területeken, a folyók is csak időszakosak (vádik).

Különös megjelenési formája a hűvös sivatagok, melyek a déli részek környékén alakulnak ki, hideg tengeráramlatok hatására. Jellemzően a tengerpartokon fordulnak elő. Az évi középhőmérséklet csak 14-16 °C, a csapadék itt is 200 mm kevesebb évente.
Felszín formálására jellemző a kőaprózódás, homoksivatagok és kőzetsivatagok kialakulása, dűnékkel, barkánokkal, buckákkal, homokfodrokkal, de előfordulhatnak kőtengerek, kőgombák, kőhidak is. Természetes növényzete különböző szárazságtűrő növényekből áll, az oázisokban datolya, banán, citrom és egyéb citrusfélék is megtalálhatóak.
Régen itt is találhatóak voltak városok, de mára már elhagyták őket, belepte mindet a homok. Kevesen mernek nekivágni az Aranyföldnek, mely aranyló homokjáról kapta nevét, talán csak a hatalmas, törvényen kívüli ork törzsek vándorolnak ezeken át, és fosztogatják az Aranyföld széli falvakat, kisebb városokat, akik ezért inkább sarcot fizetnek a forróságot is jól tűrő, szívós orkoknak, mint, hogy rabszolgává váljanak, vagy meghaljanak.


HÍRESSÉGEKItt olvashatttok Leeras világának azon alakjairól, akiket jóformán mindenki ismer - legalábbis névről, ha még nem is látta eddig. Uralkodó családok, vezetők, későbbiekben pedig majd egyéb hírességek is megtalálhatóak itt. Szemezgess csak közülük, és ismerd meg rajtuk keresztül is Leeras világát! S ha elég szemfüles vagy... ki tudja... talán össze futhatsz valamelyikükkel, valamikor, valahol... ;)


URALKODÓK ÉS CSALÁDJAIK„Lángoló szívvel!”

Név: Ragonek, a Fényes Sárkány
Titulus: A Három Birodalom királya
Születési év: 4953
Ragonek már egészen fiatal korától megmutatta különleges képességeit a harc terén. Lovagi tornákat nyert, és hadjáratokat vezetett az erdei banditák ellen. Ám az uralkodás politikai részéhez kevésbé ért, ezért mindig fontos a tanácsadóira támaszkodnia. Vannak problémák az uralkodásmódjával, de a népének többsége szereti. Nem gondolják, hogy rosszat akarna, mindössze nem ért tökéletesen mindenhez, habár ezt nem mindig látja be. Mindenesetre a születésnapi ünnepségei után megmaradt ételt mindig szétosztatja a szegények között Delronban. Szigorú és erős kezű uralkodó.


„Segítenünk kell az elesetteken!”

Név: Zerena, A Királyné
Titulus: Delron úrnője, Uharg Norann lánya
Születési év: 4965
Zerena a tökéletes királyné. Amellett, hogy napról napra szebb, kedves, megértő, segítőkész, és próbálja a királyt is jó irányba terelgetni. Folyamatosan nagy összegeket adományoz árvaházaknak és Lessandre templomának, hogy ne szenvedjenek hiányt sem a hontalan gyermekek, sem pedig a betegségektől szenvedők. Szeret kimenni a nép közé, és nem fél bepiszkolni a kezeit. Mindenki tiszteli és szereti őt.


„Nagyobb király leszek, mint atyám”

Név: Gerod herceg
Titulus: A Három Birodalom trónjának örököse, Ragonek és Zerena fia
Születési év: 4980
A herceg fiatal és jóképű. Tökéletes a modora, és minden nemes lány álma és vágya. Jeleskedik a lovagi tornákon is, ugyanakkor nem igazán volt még komoly ütközete, és kicsit talán nagyképű is. Hajlamos nagy felhajtással kilovagolni a városba, hogy minden szem rászegeződjön, és kimutatni felsőbbrendűségét. De mindezek ellenére nem rossz szívű, még ha nem is használja túl gyakran az eszét.


„Hinni kell a szerelemben!”

Név: Gerndrielle hercegnő
Titulus: hercegnő az Ithrall házból, Ragonek és Zerena lánya
Születési év: 4985
Gerndrielle, vagy ahogyan belsőséges udvarhölgyei hívják, Rielle hercegnő egy igazi álmodozó. Kedves és bájos, de igen naiv, és rajong a szerelmes szonettekért. Olykor gyerekes, és még mindig kedveli a fogócskát és a bújócskát, de ha szükséges, egészen felnőttesen tud viselkedni. Mindenáron szerelemből akar férjhez menni, és atyjától örökölt heves természete miatt bizonyára gondot fog okozni még párszor a királyi családnak.


„A jövő reménységei”

Név: Lynerettha hercegnő és Mesyngar herceg
Titulus: A Három Birodalom hercege és hercegnője
Születési év: 5001
A nem rég született ikerpár az Ithrall család legkisebb tagjai. Zerena királynénak fiút jósoltak a bábák, azonban nagy volt a meglepetés, amikor egy leány született. A birodalom viszont megnyugodhatott, amikor még nagyobb meglepetésként érkezett egy fiú is mellé.

❈❈❈

„Karom és acél!”

Név: Uharg király
Titulus: Rasea királya, az Acél Griff
Születési év: 4944
Uharg király erős kezű, határozott és szilaj uralkodó. Fiú gyermekeit ugyanúgy tanítatta harcra, mint katonáit, és erősen tartja a régi szokásokat Raseán. Régebben akadtak gondok közte és Ragonek atyja, a hajdani Yathan király között, ám apja halálával az akkor még ifjú Ragonek tanácsadói kérésére Uharg lányát, Zerenát vette nőül, így neki hála elsimultak az addigi nézeteltérések. Bár még mindig nem szimpatizál különösképpen a Három Birodalommal, jelenleg nincsenek problémák közöttük, olykor pedig még látogatják is egymást az uralkodók, leánya miatt.


„Az ellenségem ellensége a barátom.”

Név: Zartan herceg
Titulus: Rasea flotta hadvezére, a trónörökös
Születési év: 4969
Rasea trónörököse, a harcias és kissé talán meggondolatlan, heves természetű Zartan herceg. Két feleséget is elfogyasztott már, kik különös módon mind ifjún haltak, természetesen betegségekben – habár a pletykák szerint öngyilkosságban - de gyermeke egy sincsen. Ő vezeti Rasea hajóflottáit. Ezt kapta örökül trónra lépéséig, míg atyja továbbra is a szárazföldi seregek vezére maradt. Ám háború híján nem sok dolga akad. Leginkább a kereskedelem, amellyel nem foglalkozik, így flottáinak lehetősége van túl szabadon is hajóznia a tengeren.


„Van fontosabb a hatalomnál”

Név: Karan herceg
Titulus: Rasea kincstárnoka
Születési év: 4972
Uharg király legkisebb, harmadik gyermeke, és második fia. Megfontoltabb bátyánál, és nagyon eszes ifjú hírében áll – talán ezért is vezeti ő a palota és a birodalom kincstárát és pénzügyeit, s felügyeli a Dérhegység bányászatát. Állítólag nagyszerű íjász, de testvérével ellentétben ő nem a harcot tartja fontosabbnak, hanem az elmét. Hosszú ideig jegyben járt egy gazdag raseai nemesi család leányával, ám a leány csalfa mód teherbe esett, s emiatt a szégyen miatt Karan herceg elzárkózott attól, hogy a közeljövőben megnősüljön, habár atyja gyakorta noszogatja ezzel.


NAGYHATALMÚ VEZETŐK

„Nincsenek titkok előttem”

Név: A Suttogó Árny
Titulus: A Három Birodalom királyi Főtanácsosa, a Királyi Tanács tagja (A Szem)
Születési év: ismeretlen
Több száz évesnek saccolják, s mindenféle pletyka kering arról, hogy mióta is lehet már a királyi udvarban, s mióta suttoghat az aktuális uralkodó fülébe. Sokak szerint nem is Ragonek király irányít, hanem ő… bár ezt hangosan nem sokan merik kimondani, a fejüket kockáztatva ezzel.
Ami biztos az, hogy szürke mágus, és félreismerhetetlen a megjelenése, ezüst hajáról, s ezüst szemeiről, melyek olyanok, mintha fényes tükörlapocskák lennének a szemei helyén. Állítólag varázs szemek, amikkel mindent lát, legalábbis a nép szerint. Annyi biztos, hogy kevés titok marad titok előtte, ezért is hívják a háta mögött Suttogó Árnynak.
A Királyi Tanács tagja, mint Főtanácsos, és mint A Szem, amely mindenről értesül a birodalomban.

❈❈❈

„Üvöltésünk messzire zeng!”

Név: Shaaran mahcatar (úr)
Titulus: Dél helytartója, Soulinath mahcatarja
Születési év: 4962
Soulinath és dél ura, a fennkölt, harcias, erőteljes, ám egyben eszes Shaaran, amely együtt így veszélyes kombináció. Délen szinte királyként tisztelik, s manapság el is kezdett úgy viselkedni, amely egyre inkább konfliktust szül közte és a Három Birodalom királya között. Habár a heves indulatok még lappanganak, a déliek egyre nehezebben bírják az aranyföldi ork hordákat, és azt, hogy Delron ez ellen nem tesz semmit. Shaaran sokszor maga áll a katonái élére egy-egy ütközet során, ezzel pedig minduntalan elnyeri a népe bizalmát s tiszteletét.


„A nők ereje hatalmasabb ezer kardnál.”

Név: Membosshre sahkee (úrnő)
Titulus: Soulinath sahkeeja
Születési év: 4967
Membosshre, Shaaran felesége talán az egyetlen nő a világon, amely majdnem teljhatalommal rendelkezik saját hatáskörében (vagyis délen és Soulinathban). A soulanok körében egyébként sem annyira lejjebb valóak a nők, mint az emberi társadalmak többi szegletében. Ám amikor Shaaran hadjáratot vezet, és távol van, úgy irányítja – és irányíthatja is – Soulinathot, ahogyan csak ő akarja. Nagyon ravasz, és kész bármit megtenni a családjáért.


„Bárhogy és bármi áron!”

Név: Lasureela gaal-sahkee (kisúrnő/hercegnő)
Titulus: Soulinath örököse
Születési év: 4983
Az Ahar’Khar ház legidősebb gyermeke, Lessandre akaratával akár az örökös is. Legalábbis a családja annak szánta, ám az emberi társadalom férfiközpontúságának hála bizonyosan nem lesz egyszerű a helyzetük. Lasureela mindenesetre olyan talpraesett, akárcsak anyja, és emellé még gyönyörű és fiatal is. Bárhogyan is fordul a sorsa, az állítólag remekül harcoló, tüzes gaal-sahkee biztosan megtalálja a helyét a világban.


„Olykor csak a háború lehet megoldás.”

Név: Akhir gaal-mahcatar (kisúr/herceg)
Titulus: Soulinath gaal-mahcatarja, csapavezető
Születési év: 4985
Az Ahar’Khar ház második gyermeke, és egyben örököse is lehet, ha a királyi rendelet nem fogadja el nővérét. Jelenleg fiatal kora ellenére máris csapatvezetője, több tucat remek homok assashe-nak (különlegesen kiképzett gyilkosok), melyekkel folyamatosan az Aranyföld szélein portyáznak, orkokra vadászva. Állítólag maga is kivételes harcos, s a jövő egyik legnagyobb háborús vezetőjének jósolják. Makacs, mint az anyja, harcias, mint az apja, és szívből gyűlöli a Három Birodalmat, amiért nem segítenek nekik. Még ugyan ifjú és olykor meggondolatlan, de már most a háborút támogatná.


„A harcosok lépnek csak az örök élet útjára”

Név: Naharet gaal-sahkee
Titulus: Soulinath gaal-sahkeeja
Születési év: 4989
Shaaran és Membosshre harmadik gyermeke, s egyben második leánya. Fiatal, fürge gyermek, aki felnéz harcos nővérére, s maga is legalább olyan nagy harcos szeretne lenni, ha nem még nagyobb. Gyakran szökik el a városban is őrizői elől, keveredik hihetetlen kalandokba, s minden vágya az, hogy egy napon találkozzon egy igazi, élő sárkánnyal – lényegtelen számára a tény, hogy már hosszú-hosszú ideje, Morgerdrein óta egyet sem láttak.


„A családnál nincs fontosabb”

Név: Zehrat gaal-mahcatar
Titulus: Soulinath gaal-mahcatarja
Születési év: 4993
Shaaran és Membosshre negyedik, utolsó gyermeke, s egyben második fia. Még nagyon fiatal, nagyon gyermeki, s családjával ellentétben eddig egyáltalán nem harcias jellemű. Inkább művészi, kedves, figyelmes, tisztelettudó, halk szavú gyermek. Szeret festegetni és szereti hallgatni a jó zenéket. Legszívesebben dalnok lenne ha felnő – de az élet úgy hozta, hogy úrnak szülessen. Szívből szereti szüleit és testvéreit, s fiatal kora ellenére ő az, aki mindig megpróbálja lebeszélni őket a veszélyes lépésekről.

❈❈❈

„Szemben az árral!”

Név: Fernir nagyúr
Titulus: Észak helytartója, Raunor ura, A Medveharcos
Születési év: 4963
Észak helytartója, és Raunor parancsnoka. Nagyon jó kapcsolatot ápol a királlyal, s remek szövetségese a törpöknek is. Habár eredménytelenül próbálja felszámolni az északi banditákat, az északiak így is elfogadják és szeretik őt. Együtt éreztek vele gyászában is, amikor Fernir elveszítette feleségét, miközben az gyermeküket próbálta világra hozni, s mind az asszony, mind a gyermek veszte volt azaz este. Ráadásul azelőtt néhány évvel már meglévő fiuk is halálát lelte egy betegség során. Gorthard helytartó azonban nem rég végre újranősült, jó pár évvel később, s feleségül vette a fiatal és szép Rhesrae Roozweget.


„Becsvágy és büszkeség”

Név: Rhesrae úrnő
Titulus: Raunor úrnője, a Fehér Oroszlán lánya
Születési év: 4983
Rhesrae egy neves északi ház, a Roozweg ház leánya, ki házasság útján Raunor és észak úrnőjévé lett, amikor hozzáment Fernir Gorthardhoz. A Roozweg ház jelképe a Fehér Oroszlán, s becsvágyukról és büszkeségükről híres, szilaj, északi harcos népek. A fiatal és szépséges úrnőről még vajmi keveset tud a nép, alighanem kiderül majd hamarosan milyen fából is faragták az ifjú leányt, aki egy egész vidéket kapott urától.

❈❈❈

„A föld szívének lüktetését érezve tudjuk csak meg, milyen semmik is vagyunk.”

Név: Zortag vikomt
Titulus: A törpök vikomtja, Sziklamély ura
Születési év: 4917
A törpök ura, azaz vikomtja. Erős, makacs, és bölcsen dönt, s habár a népe nem nézi jó szemmel, hogy annyira jó kapcsolatot ápol az emberekkel, elfogadják és tisztelik döntéseit. Felesége Murmi vikomtess, gyermekei pedig Gilgorlun és Gralgrulim, az ikrek, valamint Grozuni a leányuk.

❈❈❈

„A mágia él!”

Név: Letharion, a Tűzvész
Titulus: a Mágustanács fő elemi mágusa, és a Mágustanács vezetője
Születési év: 4555
Specialitása a hatalmas lángörvény - csak ő tud olyan óriásit csinálni, amely olykor akár háromszor akkora is lehet, mint egy hagyományos elemi mágusé. Akik látták, mind azt mondták, szörnyűbb egy vulkán gyomrának pokoljánál... Egyébként lojális és logikus teremtés, aki képes erőteljes kézzel irányítani és szigorúan dönteni mindenféle érzelmi befolyásolás nélkül, tiszta fejjel. Ezért választották meg őt a Mágustanács vezetőjének, habár ez csak annyival emeli kissé feljebb a többieknél, hogyha valamiben nem tudnak dűlőre jutni, ő dönt végezetül.


„A nép szemén át látjuk meg a világ igazi arcát.”

Név: Szerény Yagorlen
Titulus: a Mágustanács fő szürkemágusa
Születési év: 4647
A "Szerény" becenév csak gúnyos jelző, hiszen Yagorlen mágia ágának legkiemelkedőbb mestere, és nem is fél fitogtatni az erejét. Hajlamos úgy látni a dolgokat, ahogyan tanácstársai nem is látnák, és tud gondolkodni a nép eszével. Lazább a kelleténél, néha olyan, mintha félvállról venné a dolgokat, és ha módja van rá, tréfával üti el az időt.


„A természet harmóniája dönti el, hogy a jó, vagy a rossz irányba sodródunk e tovább.”

Név: Harthel a Fehértigris
Titulus: a Mágustanács fő druidája
Születési év: 4589
Különleges ismertetőjegye, hogy hatalmas fehér tigrissé tud átváltozni, és akár már heteken át tud élni ebben a testben, közben teljesen uralva állati énjét, és szinte bármikor megérteti már magát bármilyen élőlénnyel, habár inkább csöndes és visszahúzódó típus.
Ritkán szólal meg, akkor is megfontoltan, minden szót megrágva, és csak ha igazán szükséges.


„Lessandre a Holdistennő, és a Csillagősök a mi mágiánk.”

Név: Csodálatos Seliriel
Titulus: a Mágustanács fő hajnalmágusa
Születési év: 4699
Seliriel az egyetlen hajnalmágus, aki bármilyen ártó mágiát vagy bájital okozta mérget magába tud szívni, és öngyógyítani magát utána. Állítólag különös melegség jár át mindenkit, aki a közelébe kerül. Mindig kedvesen, lágy hangon beszél, és mindenkiben megpróbálja a jót látni, de egyáltalán nem naiv teremtés. Igazi tünemény, szépsége pedig legendás.


„A halottak is lehetnek az élőkért.”

Név: Noranian, a Bábjátékos
Titulus: a Mágustanács fő nekromantája
Születési év: 4633
Noranian az egyetlen nekromanta, aki képes rá, hogy legalább 100 humanoid holttestet mozgasson egyszerre - vannak akik a Holtak urának is nevezik, de Noranian csak szelíden mosolyogva legyint erre ilyenkor, és témát vált. Nagyon szerény, és nagyon kedves, halk beszédű férfi. Szokatlan külseje na meg a mágia ágazata önmagában sokakat arra késztet, hogy féljenek tőle, de a hétköznapokban igazából egy roppantul kellemes, türelmes, okos és visszafogott társaság. Ám nem érdemes feldühíteni, mert akkor megláthatják pusztító erejét!


„Nem létezik lehetetlen, csak még nem volt kedvem hozzá.”

Név: Rettentő Arwae
Titulus: a Mágustanács fő vérmágusa
Születési év: 4622
Arwae különösen sötét erejéről híres, amellyel akár világokat is árnyékba boríthatna egyesek szerint - még szerencse, hogy Arwae valóságos zseni, és untatná az uralkodás.
Szigorú tekintetű, határozott beszédű nő, aki képes a személyiségével lehengerelni bárkit. Egy hihetetlenül erős jellem, akinek szilárd elképzelései és elvei vannak. Tartása akár egy uralkodónőé, és már a látványa is tisztelet követelő.


PARANCSNOKOK, VEZÉREK, MESTEREK

„Életem a királyomé!”

Név: A Hajnal Lovagja
Titulus: A Királyi Testőrség parancsnoka – Három Birodalom, a Királyi Tanács tagja (Őrparancsnok)
Születési év: 4968
Ylain erős kezű, határozott és szilaj vezető, aki legendás kardforgató hírében áll. Hajdanán számtalan lovagi tornát is megnyert, a híres neves Roth nemesi család sarjaként, s becsületével és hűségével kiérdemelte, hogy a Királyi Testőrség tagjává, majd pár évvel ezelőtt a parancsnokává váljon. Sokan irigyei, de senki sem mer szembeszállni vele. Családját feladva örök hűséget esküdött a birodalomnak, így életének nincs is más célja, csak a király és családja védelme.
A Királyi Tanács tagja, mint a testőrség parancsnoka (hagyományosan), és a Városi Őrség felettese.


„Ha kételkedsz magadban, jobb, ha fel sem ébredsz reggel.”

Név: Karona Yela Hogen
Titulus: A Városi Őrség parancsnoka - Delron
Születési év: 4974
Karona egy ifjú, vehemens tekintetű, északi leány, kiben rengetegen kételkedtek hajdanán, amikor a Városi Őrségbe került, miután Ragonek királyt egy sétája alatt saját maga mentette meg néhány orgyilkostól, kiket egy lázadó nemesi család bérelt fel. Egyetlen vágya az volt, hogy az őrségben szolgálhasson, a király pedig asszony léte ellenére engedett ambícióinak. Karona pedig néhány év alatt olyan bravúrosan produkált, hogy a hajdani kiöregedett parancsnok pihenésre küldése után Ragonek Karonát neveztette ki új parancsnoknak. Igencsak ritka eset, ám talán éppen ezért is számos delroni leány példaképe az ifjú parancsnoknő. Manapság sincs könnyű dolga, de katonái tisztelik és felnéznek rá, Karona pedig az a fajta jellem, aki képes nap mint nap megküzdeni azért, hogy ereje legyen.


„A mágia felelősség. A mágia hatalom.”

Név: Mager mágusmester
Titulus: A Három Birodalom Főmágusa, a Királyi Tanács tagja (Főmágus mester)
Születési év: 4929
A már jócskán a korban lévő mágusmester Delron Mágustornyának a vezetője, s a Három Birodalombeli mágusok felelőse. Erős elemi mágus, akit még Tartoson is tisztelnek hatalmáért. Habár ez kissé talán a fejébe szállt, mert hajlamos elbízni magát, és ráerőltetni akaratát azokra, akik valamiben nem értenek vele egyet. Annyi bizonyos, hogy nem könnyű megfelelni neki, s akiknek igazán fejet hajt, az csak maga az uralkodó család, és Faggorin Nahaer. A köznép pletykái szerint olykor megfordul az egyik híresebb városi bordélyban, a Vörös Pávában, de ezt eddig még senki sem tudta rábizonyítani.
A Királyi Tanács tagja, mint Főmágus.


„Lessandre az egyetlen!”

Név: Fényes Taera
Titulus: Lessandre Első Nővére a Három Birodalom Essanjában, a világ leghíresebb gyógyítója, a Királyi Tanács tagja (Vallási vezető)
Születési év: 4963
A szigorú küllemű, élénk vörös hajú asszony hosszú éveken át tanult és áldozott Lessandrenak, hogy végül kiérdemelje az Első Nővér tisztségét. Fontos feladatai végett ritkán látni, ám amikor feltűnik Lessandre templomában, akkor kevés beteg marad gyógyulatlan. Megértő, segítőkész, és olyan, amilyen egy igazi nővérnek lennie kell, habár a többiekkel ellentétben képes szilaj, határozott és hajthatatlan lenni. Valószínűleg ezért lett ő az Első Nővér.
A Királyi Tanács tagja, mint vallási vezető, habár sem ő nem kedveli ezt kifejezetten, sem a tanács tagjai - női mivolta miatt.


„Kard és pajzs!”

Név: Grodd Horel hadmester
Titulus: a Királyi tanács tagja (Hadmester)
Születési év: 4958
Grodd tipikusan az a férfi, akinek az agya minduntalan a harc körül forog. Habár ezért hajlamos lehet hevesen lereagálni dolgokat, ám a taktikai tervezésben, a stratégiákban és a harcászatban nincs párja. A híres neves északi Horel család sarja, akik köztudottan híresek odafent elszánt küzdelmeikről. Grodd maga is bravúrosan teljesített hajdan egy nagy felkelés alatt, melyet az elégedetlen nemesi családok szerveztek a birodalom ellen, s csírájában fojtotta el a lázadást. Nem véletlenül kapta hát meg a Királyi Tanács Hadmesteri címét.


„Arany vagy acél”

Név: Rilfugs Adordruaggs pénzmester
Titulus: a Királyi tanács tagja (Pénzmester)
Születési év: 4949
Rilfugs egy híres neves sziklamélyi törp család második fia, aki kereskedelemmel segítette ki majdnem bukott rokonait a semmiből. Szakértelme a pénz forgatásához még a királyhoz is eljutott, így lett néhány éve a Királyi Tanács Pénzmestere. Viszonylag jól is intézi a birodalom pénzügyeit, ám valószínűleg ebben minden bizonnyal közrejárulhat hatalmas kapzsisága is.


„A bájitalok a gyógyítás alappillérei.”

Név: Tessir Haras, az Aranykezű
Titulus: a Királyi tanács tagja (Alkimista mester)
Születési év: 4973
Tessir gyakorlatilag a semmiből lett hatalmas. Soulinath legrosszabb részein született és nőtt fel, s mivel ott kilátástalannak tűnt a sorsa, elkezdvén a bájitalokkal és a gyógyítással foglalkozni, Delronba költözött, még kamasz fejjel, árván. Ott pedig a szerencséjének és különös tehetségének köszönhetően felkarolta néhány könyvtáros mester, akiknek hála csakhamar olyan tudásra tett szert, amelyeknek köszönhetően elnevezték "Aranykezűnek", aki mindenkit meg tud gyógyítani, és minden bájitalt el tud készíteni. Nem kellett így sok év, s igen fiatalon már felkérték a Királyi Tanács Alkimista mesterének, aki az alkímiát és a gyógyítást felügyeli a birodalomban. Állítólag kissé hiú és nagyképű, és nagy nőcsábász hírében áll.


„A könyvekből csak tanulni tudsz barátom… de ha bölcs szeretnél lenni, tekints a falak mögé, és lépj ki a világba!”

Név: Olmun mester
Titulus: A Fő Könyvtáros Mester
Születési év: alighanem legalább 100 évvel ezelőtt már
Olmun mester annyira öreg, amennyire embernek már nem is szabadna lennie – legalábbis így tartja a köznép, de mindig szeretettel beszélnek róla. Hiszen Olmun mester hajlott kora ellenére még meglepően fürge, és az esze sem tompult el. Sokan szeretnék megtudni a titkát, de szerinte annyi csupán, hogy Lessandre óvja fényével, és segíti őt, hogy az élete során megszerzett tudást átadhassa ifjabb könyvtáros mestereinek. Ha véletlenül belebotlanál a Delroni Ókönyvtárban, biztosan nem enged el egy-egy bölcs tanács nélkül.

© Leeras Legendája 2018-2023 │ Minden jog fenntartva.
Általános felhasználási feltételek